Le en forme longue la République française, est un pays d'Europe de l'Ouest, mais qui comprend également cialis france pharmacie en ligne Prévisions météo officielles et gratuites de Météo-France pour toutes les villes de France,

Sărbătorim Anul Nou?

  Îmi amintesc din copilărie de noaptea dintre ani. Era important să fim în bise- rică, iar în momentele schimbării anului să fim în rugăciune. În bisericuța aceea programul religios se încheia cu o mică gustare. Desigur, în ziua de 1 ianuarie erau servicii divine. În jurul vârstei de 18 ani am întâlnit credincioși care spuneau că sărbătoarea aceasta nu e creștină și nu ar fi potrivit să o ținem.   • De ce să nu profităm? Am întrebat bătrânii de la care am primit credința referitor la sărbătorirea acestor zile și mi-au spus că nu avem dovezi biblice ca să sărbătorim în bise- rică, dar au argumentat: „dacă nimeni nu are treabă, de ce să nu profităm ca să fim în biserică la părtășie?” Mențio- nez că în acea perioadă sub opreliștele comuniste,...

read more

Bun venit la Betleem

Bun venit la Betleem, bun venit în „Casa Pâinii”, oraș din Cisiordania, situat la 10 km sud de Ierusalim, important centru religios pentru iudei și mai ales pentru creștini. Betleem, orașul de naștere a lui David. Vechiul Testament identifică Betleemul ca orașul în care regele David s-a născut. Biblia îl numește de asemenea „Bet- leemul lui Iuda”(1 Samuel 17) și „cetatea lui David”(Luca 2:4). Este menționat pentru prima dată în Vechiul Testament ca fiind locul unde Rahela a murit și a fost îngropată, „lângă calea ce duce la Efrata, adică la Betleem” (Gen. 35:19 și 48:7). Mormântul Rahelei, locația tradițională, se află la intrarea în Betleem. Con- form Cărții lui Rut valea dinspre est este locul unde Rut acea moabită, venită în oraș cu Naomi a strâns spice de pe câmpul de orz. Este...

read more

Colindul

E totul cuprins de albul veșmânt Și câmpuri și case și piscuri mărețe Liniștea parcă e de mormânt Când mama la sobă cu glasul ei sfânt De Domnul ne spune, și ne dă povețe Afară e frig și-n sobă trosnește Jăratic încins în pară de foc E totul desprins ca din poveste Motanul abia mai sforăiește Și-apoi între noi se-ncinge un joc Pe-un vreasc de alun, cu vârful la grindă Măicuța bătrână atârnă de zor Fuioare de lână, rămase prin tindă Și-apoi fir subțire din ele să-ntindă Pe fusul ce-aleargă tare cu spor Din codrii ce-i falnici coboară și tata Și-aduce cu el, sâmbria-n desagi În munte e iarnă și lucrul e gata De-odată se-aude bătaie în poarta Colindu-i adus de-o trupă de magi. Deschide roșteiul la drum cu grăbire Georgică al nostru, cel...

read more

Departe într-o iesle

Atunci când se apropie sărbătoarea Nașterii Domnului Isus, parcă retrăim cu toţii momentul când magii se apropiau de Betleem, bucuria păstorilor, dar şi atmosfera cerească din locul acela şi numai…acel sentiment de bucurie, pace și siguranță ce ne umple inimile an de an. Binecunoscuta colindă „Departe Într-o iesle” este un imn care ne aduce aminte cum eram noi ca şi oameni căzuți în păcat şi ce a însemnat de fapt nașterea Domnului, care a fost rolul ve- nirii Lui în lumea noastră şi a nașterii Lui într-o iesle. Deşi primele două strofe au fost scrise de un autor necunos- cut se presupune că această colindă ar fi scrisă de Martin Luther pentru copiii lui şi că multă vreme acest imn a fost numit „Cân- tecul de leagăn al lui Luther”. Deși era foarte renumit...

read more