Le en forme longue la République française, est un pays d'Europe de l'Ouest, mais qui comprend également cialis france pharmacie en ligne Prévisions météo officielles et gratuites de Météo-France pour toutes les villes de France,

Editorial

…atât de mult a iubit Dumnezeu lumea… Omul, coroana creațiuniii n-ar fi putut niciodată să înţeleagă de unul singur iubirea infinită pe care o nutreşte Dumnezeu faţă de el. Iubirea adevărată poate fi exprimată nu doar prin cuvinte emoţionante, ci şi prin fapte care dovedesc autenticitatea cuvântului, de aceea Ioan în epistola sa rezumă „explozia” de iubire a lui Dumnezeu: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16) Adică, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, care trăia în păcat, încât L-a dat morţii pe unicul Său Fiu, pentru ca omenirea să mai aibă o șansă la viaţa veşnică. Este imposibil ca mintea noastră săracă să înţeleagă valoarea acestei realități dumnezeiești....

read more

SĂRBĂTOAREA PAȘTELUI

Dragi cititori, mulțumim lui Dumnezeu care veghează asupra Cuvântului Său pentru a-l duce la îndeplinire. Solomon spune în Eclesiastul cap. 3:1 că „toate își au vremea lor”. Noi ne aflăm în preajma uneia dintre cele mai importante sărbători, Sfintele Paști, pe care Biblia ne-o descrie ca unică în istoria omenirii deoarece evenimentele sărbătorite, adică suferințele și învierea Domnului fuseseră prevestite încă din Vechiul Testament. Aș dori să revedem câteva referințe biblice care au prezis aceste evenimente cu exactitate în Psalmul 22 versetele 1, 8, 16 și 18, precum și împlinirea lor după aproximativ 1000 de ani în Matei cap. 27:35-43, însă și o altă referință foarte importantă din Isaia cap. 53:1-11, dar mai ales versetul 10, care ne arată semnificația acestei sărbători profețind că Robul Domnului, „după ce Își va da viața ca jertfă...

read more

Înnoirea minții, mintea cea nouă...

Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci. Odată experimentată nașterea din nou, credinciosul primește o nouă capacitate a minții. În Domnul Isus Hristos omul este o creație nouă. Aici Dumnezeu prin Duhul Sfânt nu reface abilitățile omului firesc, ci Duhul Sfânt dă noi capacități minții, inimii, voinței, etc. Avem de a face cu un Creator care deține toată puterea, El nu cârpește nici nu repară ci înnoiește și dăruiește o minte nouă omului, care este dotată cu capacitatea de a accepta și a împlini voia lui Dumnezeu. Creștinul autentic este chemat “să aibă gândul lui Hristos”(1 Cor. 2:16). Omul firesc nu are capacitatea spirituală în ce privește gândirea și mintea, fiindcă dispune doar de mintea cea veche, tocmai de...

read more

Valoarea Plânsului

La acest subiect aș vrea să răspund la 2 întrebări: 1. De ce plângem și când? 2. Când ar trebui să plângem și de ce? Specialiștii și psihologii spun că plânsul este o formă de eliberare psihică (de câte ori nu ne-am descărcat prin plâns) sau prin plâns ne exprimăm nevoia de ajutor fizic sau emoțional (lacrimile sunt beneficiile pentru calmarea interioară). Fie că o recunoaștem sau nu, fiecare dintre noi plângem din când în când, indiferent de vârstă, sex sau temperament. De exemplu: în copilărie plângem mult mai mult și des, la maturitate mai rar și mai puțin. Bărbații plâng mai puțin decât femeile. Nu este nimic rușinos în a plânge, este o reacție fizică și psihică normală, adesea foarte utilă. La urma urmei plânsul este într-o anumită măsură sănătos, dar nu rezolvă...

read more

Despre lucruri mari și despre lucruri mici (partea a 3-a)...

Dumnezeu cunoaște și lucrurile mici și pe acelea mari. El controlează totul. Dumnezeu nu are o planetă sau un telefon, Lui îi aparține întregul univers. Fără nici o excepție. El cunoaște toate detaliile vieții noa-stre. El știe despre fiecare fir de păr. El poartă de grijă animalelor sălbatice ca să aibă unde dormi și ce mânca. El controlează vântul, apa, norii, lumina. Absolut totul, fără excepție. Și noi alergăm după ce știu eu, pe când de fapt Dumnezeu ne poartă de grijă dacă Îl lăsăm. Cum am ajuns să ne credem așa de puternici, să preluăm controlul asupra tuturor lucrurilor? Noi trebuie să îl ajutăm pe Dumnezeu? El ne cere doar să Îl iubim mai mult decât orice, iar în rest nu ne cere nimic, dar noi totuși Îl excludem din viețile noastre tot...

read more

Ferice de cei ce plâng

În capitolul 5 din Evan-ghelia după Matei Domnul Isus învață poporul și ne învață și pe noi astăzi, care sunt condițiile fericirii. Cercetând acest capitol, am rămas marcat de cea de-a doua fericire, pe care Domnul Isus o exprimă astfel: ,,Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați“. Dacă stăm și ne gândim omenește, ceea ce Domnul Isus ne spune în acest exemplu de fericire, este o contrazicere a oricărei înțelegeri umane despre fericire. Pentru omul modern sau omul obișnuit din ziua de astăzi, fericirea înseamnă: a râde, a te amuza, a te distra etc. Omului modern i se pare plânsul ceva contrar fericirii. Ca să putem înțelege că plânsul poate deveni o sursă a fericirii, va trebui să analizăm mai adânc această afirmație a Domnului Isus. Când vorbesc despre plâns, mă...

read more