Le en forme longue la République française, est un pays d'Europe de l'Ouest, mais qui comprend également cialis france pharmacie en ligne Prévisions météo officielles et gratuites de Météo-France pour toutes les villes de France,

Editorial

Blândeţea – dar Divin Biblia ne învaţă să trăim, să iubim, să vorbim să mustrăm şi să facem dreptate cu blândeţe. Deşi s-au dat multe definiţii despre blândeţe, voi spicui câteva crâmpeie pe care le prezintă Sfânta Scriptură. Blândeţea a fost însuşirea care s-a observat cel mai mult în viaţa Mântuitorului. De aceea Domnul ne cere: „Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu Sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre” (Mat. 11:29). Credincioşilor le trebuie așadar multă străduinţă pentru a asemăna cu El, pentru a avea însuşirile, vorbirea, gândirea şi caracterul Lui. El a poruncit: „Voi fiţi, deci, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit” (Mat. 5:48). Pentru realizarea acestui obiectiv trebuie să fii într-o continuă părtăşie cu El, avându-L...

read more

DESPRE BLÂNDEȚE

Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. Biblia ne spune despre Moise că era blând, cel mai blând om de pe fața pământului (Numeri 12:3), iar apostolul Pavel îi scrie lui Timotei că una dintre virtuțile episcopului trebuie să fie blândețea (1 Timotei 3:3), de asemenea în 2 Timotei 2:24 stă scris: „Și robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toți”. Cred cu tărie că existența blândeții în viața slujitorilor creștini este extrem de necesară, și că nu poate să existe reușită în slujire pentru cel căruia îi lipsește blândețea. Care persoană ar mai merge a doua oară să își mărturisească păcatele sau să fie consiliată la un lider care bruschează, sau care își manifestă bădărănia? Prea puțini...

read more

John Bunyan (1628 -1688)

Când auzim numele John Bunyan ne gândim imediat la cunoscuta lui carte „Călătoria pelerinului”. Dar cine a fost acest om din spatele acestei cărți excepționale care este citită și apreciată de mulți până în zilele noastre? John Bunyan s-a născut în 1628 în Elstow, un sat lângă Badford, în Anglia, într-o familie foarte simplă și obișnuită, care însă nu L-a cunoscut pe Dumnezeu. Precum alții din vremea aceea, el nu a fost mult mai mult de doi ani la școală. La vârsta de nouă ani, a început să practice și el meseria tatălui său, aceea de căldărar. Căldărarul era omul care repara oale și tigăi. Acești oameni erau un grup disprețuit în societate. Ei munceau din greu și câștigau puțin. Pe o scală de la unu la zece, zece fiind o meserie foarte bine...

read more

BLÂNDEȚEA

„…învățați de la Mine căci eu sunt blând și smerit cu inima…” De ce chipul lui Hristos nu mai este văzut în frați? De ce chipul lui Hristos nu mai este văzut în mine? Este interesant momentul în care stai și îți privești chipul în oglindă, obiectul care te luminează cu privire la orice imperfecțiune din punct de vedere fizic prezentă pe chipul tău: fire aproape invizibile de praf, o micuță scamă, păr nepieptănat și o șuviță rebelă, poate o pană care și-a făcut loc prin lenjeria de pat, și multe altele ce nu fac bine unui exterior îngrijit… Nu știu câți dintre noi în moment de criză (mânie) reușim să ne privim chipul distorsionat de obiectul mai sus menționat și să nu exclamăm: Ah! Ce urâțenie!… Chipul nostru este cel reflectat! …chip ce...

read more

Miracole din viața noastră

Am citit următoarea povestioară care mi-a mișcat inima și aș dori să o împărtășesc cu dumneavoastră. „O fetiță a intrat în camera ei și a scos din ascunzătoarea din dulap un borcan. A vărsat conținutul borcanului pe podea și a început să numere banii cu atenție. A numărat mărunțișul de trei ori, până ce a fost sigură că a numărat bine. Nu era loc de greșeală! A pus cu atenție monedele în borcan, apoi a așezat capacul, a ieșit pe ușa din spate și a mers șase străzi până la farmacia cu semnul roșu. A așteptat cu răbdare ca farmacistul să o ia în seamă, dar acesta era prea ocupat în acel moment. Fetița și-a mișcat picioarele pentru a face un zgomot. Nu s-a întâmplat nimic. A încercat să scoată un sunet pentru a...

read more

Ferice de cei blânzi

Așa cum aminteam și în numărul precedent când vorbim despre fericirile rostite de Domnul Isus din Evanghelia după Matei capitolul 5, care contrazic orice noțiune a noastră despre fericire. Când vorbim despre cei ce vor moșteni pământul, lumea se gândește la cei duri, la cei autoritari, la cei ce se impun cu forța, ei fiind aceea care vor moșteni pământul. Domnul Isus vine și îi contrazice însă spunându-le că cei blânzi vor moșteni pământul; ei vor avea ultimul cuvânt, al celor blânzi va fi viitorul. Dacă primele două fericiri aveau de a face cu trăsături de caracter referitoare la Dumnezeu și totodată referitoare la noi înșine, cea dea treia trăsătura de caracter stabilește relația noastră cu Dumnezeu și relația noastră cu alți oameni. Deci dacă ea stabilește relația pe orizontală cu ceilalți oameni, este...

read more