Le en forme longue la République française, est un pays d'Europe de l'Ouest, mais qui comprend également cialis france pharmacie en ligne Prévisions météo officielles et gratuites de Météo-France pour toutes les villes de France,

În căutarea Păcii

Este interesat Dumnezeu de fericirea omului? Cu siguranță DA. „Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!”   Matei 5:9 Când omul a fost creat de Dumnezeu a fost făcut cu dorința de a fi fericit. De multe ori noi oamenii avem o concepție greșită despre fericire… ne dorim anumite lucruri și aspirăm la ele, depunem multe eforturi și consumăm multă energie pentru a le obține, crezând că obținându-le vom ajunge fericiți, dar de cele mai multe ori ne înșelăm. Din învățătura Domnului Isus, fericirea omului nu constă în „ceea ce deține sau posedă cineva” ci în „ceea ce este cineva.” Ferice de cei împăciuitori altfel spus: Ferice de cei care fac pace, cei care poartă pacea, sau manifestă pacea. Ce înseamnă aceasta? Pacea este mai mult decât absența conflictului....

read more

IDENTITATEA ȘI SINELE

A vorbi despre identitate înseamnă a vorbi despre natura umană și complexitatea ei, despre istoria devenirii omului, a creării şi recreării lui prin gândire, efort și voință, înseamnă a vorbi despre o față vizibilă, conștientă de sine și alta ascunsă ce transpare în gânduri, gesturi, comportamente demne de a fi luate în seamă. Din punct de vedere științific nu se poate vorbi despre identitate, fără a aborda personalitatea și factorii ei implicați în procesele psiho-sociale care intervin în structurarea identității personale. Nu trebuie să uităm că, dată fiind natura socială a omului, personalitatea umană nu poate fi apreciată decât în plan social, ea validându-se în raport cu alții, printr-o raportare și reevaluare continuă. Personalitatea umană este în esență în orice moment implicată într-o foarte largă rețea de relații sociale. Omul nu este niciodată singur,...

read more

Ce vrei să ne spui prin hainele cu care te îmbraci?...

Îmbrăcămintea din adunările noastre a ajuns să fie un subiect tabu—un subiect despre care nimeni nu mai îndrăznește să vorbească. De altfel, cu privire la acest subiect, împărțim oamenii și adunările în două: legaliștii, care accentuează o îmbrăcăminte cât mai modestă, și liberalii, care acceptă cam tot ce este pe piața modei. Argumentele care se aduc pentru o mare libertate în îmbrăcăminte au rămas aceleași: 1. Primul argument e că „inima contează”, adică poți să ai o inimă foarte credincioasă și dedicată lui Dumnezeu și să îți permiți o îmbrăcăminte cât mai firească. Se uită că Domnul zice în Marcu 7:21 că din inimă ies lucrurile rele și ceea ce ai în interior se va vedea și în exterior. 2. „Ce! Suntem la musulmani? Bărbații să nu se lase ispitiți de femeii!” Chiar dacă...

read more

COMPLEXE DE INFERIORITATE

„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.” (Gen. 1:27)   Biblia spune foarte clar că toți suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Geneza 1:27: „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.” Dar foarte puțini oameni pun mesajul acesta la inimă. De fapt, mai exact, foarte puține femei pun mesajul acesta la inimă. Da, femeile sunt mult mai sensibile la opinia altor oameni despre ele însele și lasă ca aceasta să le influențeze viața în moduri diferite. Acesta este, probabil, unul dintre factori majori care cauzează sentimente de nesiguranță la femei și care la rândul lor determină apariția complexelor de inferioritate. Pentru mine personal acesta este un...

read more

Luptă pentru familie!

De aceea: „Luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre!” (Neemia 4:14)     Biserica Logos Gleisdorf a găzduit în 12.03.2016 o conferință dedicată familiilor având ca motto „Luptă pentru familie!”. Invitatul acestei întâlniri a fost fratele Nelu Filip (Biserica Poarta Cerului, Timișoara) – acest articol este o adaptare a studiului prezentat de fratele păstor în cadrul conferinței. În ultimele decenii, se desfășoară un atac strategic împotriva familiei și valorilor creștine. Domnul ne cheamă în Psalmul 45:3,4 „Războinic viteaz, încinge-ți sabia – podoaba și slava, da, slava Ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea, și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate!”. Cum vom avea succes în lupta pentru familiile noastre? Dacă folosim sabia, Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a...

read more

De dragul Tău!

Cu fiecare zi ce trece din viața noastră ne dăm tot mai mult seama că nu am învățat destul, că nu știm destul, că nu am realizat destul spiritual sau financiar și DESTUL nu mai este DESTUL. Ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne învață este ca să: „… nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana, și trupul mai mult decât îmbrăcămintea?” (Matei 6:25) Și totuși constatăm de multe ori că multora li se potrivește Cuvântul: „Semănați mult, și strângeți puțin, mâncați, și tot nu vă saturați, beți, și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați, și tot nu vă este cald; și cine câștigă o simbrie o pune într-o...

read more