Le en forme longue la République française, est un pays d'Europe de l'Ouest, mais qui comprend également cialis france pharmacie en ligne Prévisions météo officielles et gratuites de Météo-France pour toutes les villes de France,

ZBORUL ANILOR

,,Căci El zice: «La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii»” În vremea aceasta ducem o luptă permanentă pentru îmbunătățirea vieții noastre și uităm de multe ori cât de ușor trece viața. Facem parte dintr-o lume rapidă, în care ceasul ne contorizează fiecare acțiune. Acest lucru se resimte prin apariția stresului, a frustrărilor care pot duce la tulburări emoționale și psihice. Toți avem tendința de a alerga pentru a ne îndeplini sarcinile și țelurile cât mai repede. Moise, omul lui Dumnezeu, în rugăciunea sa spune: „învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă”. (Ps. 90:12). Lumea în ziua de azi este grăbită să numere bani și averi, dar prea puțini sunt cei care se gândesc la...

read more

Cântă corul îngeresc

„Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: «Slavă Lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui»“ Luca 2:13-14 Primul colind care s-a colindat a fost cel al îngerilor care s-au unit cu oastea cerească să laude pe Dumnezeu, așa după cum relatează Luca în cartea sa, și de aici s-a născut renumita colindă „Cântă corul îngeresc“. Această colindă a adus bucurie în multe inimi de-a lungul a 389 de ani, de când Charles Wesley a compus-o și o auzim în fiecare an colindată în bisericile noastre de coruri sau grupuri care se închină prin cântare înaintea lui Dumnezeu în preajma sărbătorii nașterii Domnului Isus. Charles Wesley, autorul acestui imn, a fost unul din cei mai mari scriitori de...

read more

Pentru noi S-a născut Hristos?...

„ În ţinutul acela, erau nişte păstori care stăteau afară, în câmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.”  Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” Luca 2: 8-14   Cei mai mulți...

read more

Un popas al multumirii

Pentru că Fiul omului a venit să caute si să mântuiască ce era pierdut. Departamentul de tineret al bisericii penticostale Elim Viena, sub coordonarea fratelui diacon Augustin Barna, și-a propus să dea o nouă dinamică lucrării de tineret, demarând o serie de proiecte ce au ca scop o implicare totală a tinerilor activi din cadrul programului de tineret ce are loc în fiecare marți seara de la ora 19. Unul din aceste proiecte presupune provocarea fiecărui tânăr ca până la vacanța de iarnă, și anume 20 decembrie 2016, să mijlocească prin post și rugăciune pentru cel puțin o persoană care nu mai frecventează biserica sau o face foarte rar, invitând-o la serile speciale de evanghelizare, 24 octombrie respectiv 20 decembrie, organizate în mod special pentru tinerii care s-au depărtat de Dumnezeu și de Biserică,...

read more

LECȚIE DE VIAȚĂ

“Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” 1 Tesaloniceni 5:18   George Carlin, un cunoscut satirist al anilor `70-80, atunci când i-a murit soția a înțeles sensul vieții și a scris această satiră incredibil de expresivă și foarte relevantă în zilele noastre. „Paradoxul vremurilor noastre este că avem case mari, dar familii mai mici; confort mai bun, dar timp aproape deloc… cheltuim mult și avem atât de puțin… cumpărăm peste măsură, dar ne bucurăm prea puțin… avem viziuni mărețe, dar o toleranță atât de scăzută. Avem cea mai bună educație, dar mai puțină minte… cele mai bune cunoștințe, dar evaluăm situația din ce în ce mai rău. Avem mai mulți experți, dar mai multe probleme; cea mai bună medicină, dar o stare...

read more