Le en forme longue la République française, est un pays d'Europe de l'Ouest, mais qui comprend également cialis france pharmacie en ligne Prévisions météo officielles et gratuites de Météo-France pour toutes les villes de France,

Sărbătorim Anul Nou?

  Îmi amintesc din copilărie de noaptea dintre ani. Era important să fim în bise- rică, iar în momentele schimbării anului să fim în rugăciune. În bisericuța aceea programul religios se încheia cu o mică gustare. Desigur, în ziua de 1 ianuarie erau servicii divine. În jurul vârstei de 18 ani am întâlnit credincioși care spuneau că sărbătoarea aceasta nu e creștină și nu ar fi potrivit să o ținem.   • De ce să nu profităm? Am întrebat bătrânii de la care am primit credința referitor la sărbătorirea acestor zile și mi-au spus că nu avem dovezi biblice ca să sărbătorim în bise- rică, dar au argumentat: „dacă nimeni nu are treabă, de ce să nu profităm ca să fim în biserică la părtășie?” Mențio- nez că în acea perioadă sub opreliștele comuniste,...

read more

Bun venit la Betleem

Bun venit la Betleem, bun venit în „Casa Pâinii”, oraș din Cisiordania, situat la 10 km sud de Ierusalim, important centru religios pentru iudei și mai ales pentru creștini. Betleem, orașul de naștere a lui David. Vechiul Testament identifică Betleemul ca orașul în care regele David s-a născut. Biblia îl numește de asemenea „Bet- leemul lui Iuda”(1 Samuel 17) și „cetatea lui David”(Luca 2:4). Este menționat pentru prima dată în Vechiul Testament ca fiind locul unde Rahela a murit și a fost îngropată, „lângă calea ce duce la Efrata, adică la Betleem” (Gen. 35:19 și 48:7). Mormântul Rahelei, locația tradițională, se află la intrarea în Betleem. Con- form Cărții lui Rut valea dinspre est este locul unde Rut acea moabită, venită în oraș cu Naomi a strâns spice de pe câmpul de orz. Este...

read more

Colindul

E totul cuprins de albul veșmânt Și câmpuri și case și piscuri mărețe Liniștea parcă e de mormânt Când mama la sobă cu glasul ei sfânt De Domnul ne spune, și ne dă povețe Afară e frig și-n sobă trosnește Jăratic încins în pară de foc E totul desprins ca din poveste Motanul abia mai sforăiește Și-apoi între noi se-ncinge un joc Pe-un vreasc de alun, cu vârful la grindă Măicuța bătrână atârnă de zor Fuioare de lână, rămase prin tindă Și-apoi fir subțire din ele să-ntindă Pe fusul ce-aleargă tare cu spor Din codrii ce-i falnici coboară și tata Și-aduce cu el, sâmbria-n desagi În munte e iarnă și lucrul e gata De-odată se-aude bătaie în poarta Colindu-i adus de-o trupă de magi. Deschide roșteiul la drum cu grăbire Georgică al nostru, cel...

read more

Departe într-o iesle

Atunci când se apropie sărbătoarea Nașterii Domnului Isus, parcă retrăim cu toţii momentul când magii se apropiau de Betleem, bucuria păstorilor, dar şi atmosfera cerească din locul acela şi numai…acel sentiment de bucurie, pace și siguranță ce ne umple inimile an de an. Binecunoscuta colindă „Departe Într-o iesle” este un imn care ne aduce aminte cum eram noi ca şi oameni căzuți în păcat şi ce a însemnat de fapt nașterea Domnului, care a fost rolul ve- nirii Lui în lumea noastră şi a nașterii Lui într-o iesle. Deşi primele două strofe au fost scrise de un autor necunos- cut se presupune că această colindă ar fi scrisă de Martin Luther pentru copiii lui şi că multă vreme acest imn a fost numit „Cân- tecul de leagăn al lui Luther”. Deși era foarte renumit...

read more

Impulsuri evreieşti pentru anul nou...

Chemarea la o trăire cu perspectivă eternă Chemarea la o viață fără cătușe Chemarea la o trăire în profunzime   Leviticul 23:23-25: Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Vorbeș- te copiilor lui Israel și spune-le: În luna a șaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă, vestită cu sunet de trâmbițe și o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nici o lucrare de slugă și să aduceți Domnului jerfe mistuite de foc.“ De Sărbătoarea Anului Nou poporul evreu era chemat de Dumnezeu să-și aducă aminte de îndurările și promisiunile Lui de care vor avea parte pe parcursul noului an. Era o zi de odih- nă care oferea poporului timp să mediteze la Dumnezeu și să se concentreze la lucrurile spirituale. Anul Nou începea pentru ei cu Dumnezeu...

read more

Manifest al bucuriei!

Declarația, cu caracter de program, pe care o persoană sau o instituție o face, arătându-și public și pregnant intențiile sau profesiunea de credință, se numește manifest. Un mani- fest al bucuriei creștine trebuie enunțat de fiecare membru în parte și de comunitatea evanghelică ca întreg, ei având îndatorirea și motivul cel mai întemeiat pentru o astfel de expunere. Bucuria este unul dintre sentimen- tele de început trăite de om în Eden și trebuie readus în actualitatea cotidiană. Pentru a înțelege de ce se reclamă existența unui ma- nifest public a bucuriei, trebuie înțeles acest termen în sensul său laic, cât și în sensul lui duhovnicesc. • Manifest laic Exemplul elocvent al modului cum se produce, consumă și se propagă bucuria într-o lume seculară este imnul Uniunii Europene. Versurile care stau la baza acestui cântec,...

read more