Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

01 martie 2019 – Zi memorabilă în istoria Cultului Penticostal din Austria

01 martie 2019 – Zi memorabilă în
istoria Cultului Penticostal din Austria! La
data mai sus menționată, s-a ales noul bord
de Conducere Națională, pentru mandatul
2019 – 2023. Au fost desemnați următorii
frați:
Președinte – Ioan Vlas
– Vicepreședinte 1 – Traian Supuran
– Vicepreședinte 2 – Ioan Irimuș
– Secretar – Ion Pădurețu
– Casier – Marius Mal
– Cenzor 1 – Ștefan Peșel
– Cenzor 2 – Zaharie Hanchiș
Pentru fratele Ioan Varadin și Traian
Chira, a fost ultimul mandat în Conducerea
Națională, datorită vârstei. Fratele Ioan
Varadin, a slujit 28 de ani în Conducerea
Națională, 1991 – 2019, iar din anul 1997 –
2015, deținând funcția de președinte. Fratele
Traian Chira, a slujit 16 ani, în Conducerea
Națională, deținând funcția de casier și
cenzor.
Întreaga Comunitate de români,
din ,, Gemeindes Gottes”, Austria, le poate
spune un ,,Mulțumesc frumos și Dumnezeu
să vă binecuvânteze pentru toată munca
dumnevoastră!”
Am vrea să ne rugăm cu toți,
pentru noua Conducere Națională, pentru
ca orice decizie luată, să fie sub călăuzirea
Duhului Sfânt, iar versetele din 1 Corinteni
16: 13 -14 ,, Vegheați, fiți tari în credință, fiți
oameni, întăriți-vă! Tot ce faceți să fie făcu

cu dragoste”, să fie o adevărată motivație în toate circumstanțele.
Scopul dumneavoastră să fie Evanghelia și perpetuarea valorilor
creștine din generație în generație.
,,Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere vă va păzi
inimile și gândurile în Hristos Isus!“
Gabriela Bujde