Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieToate

25 de ani de la înființarea revistei Apa Vieții

Personal, când mă gândesc la revista Apa Vieții și la
faptul că au trecut 25 de ani de la înființare, trăiesc senti- mente frumoase, mă răscolesc
amintiri plăcute, care ge- nerează o stare de mulțumire și împlinire.

Dacă ar fi să le concentrez într-un singur cuvânt toate aceste trăiri sufletești, acesta ar fi
„BUCURIE“.
Cum în vremurile pe care le trăim motivele de bucurie se răresc, apariția trimestrială a revistei
Apa Vieții constitu- ie un adevărat prilej de bucurie.
O altă bucurie este faptul că alături de alte simboluri prin care ne identificăm în Austria ca
mișcare penticostală română, revista Apa Vieții este un pilon de bază a acestei identități.
Pentru mine, bucurie este și faptul că știu cu cât devo- tament și dăruire au lucrat și lucrează
redactorul șef, re-
dactorul, președintele, graficianul și membrii colegiului
de redacție la apariția, distribuirea și menținerea acestei reviste.
Nu în ultimul rând, e o mare bucurie să știu că tot mai mulți colaboratori se implică scriind
articole valoroase, poezii, editoriale ș.a.
Eu sunt foarte bucuros pentru toate acestea, de-aceea vă invit să vă bucurați și voi împreună cu
mine! „Bu- curaţi-vă întotdeauna.” (1 Tes. 5:16)

 

Corneliu Buda