Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

A XXIX−A CONFERINȚĂ A BISERICILOR PENTICOSTALE ROMÂNE DIN AUSTRIA

În perioada 13-14 mai 2023, la Sankt Pölten a avut loc cea de-a XXIX-a conferință a bisericilor penticostale române „Gemeinde Gottes” din Austria, la care au luat parte circa 5000 de oameni. Tema conferinței a fost Relevanța Bisericii în secolul XXI, având ca text de bază Matei 16:18 „…voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței Morților nu o vor birui”. Conferința a fost împărțită în patru sesiuni, la cea de-a treia sesiune luând parte și ambasadorul României la Viena, domnul E.S. Emil Hurezeanu. În cuvântarea sa, acesta a felicitat conducerea bisericii și a comitetului executiv pentru organizarea și funcționarea cultului în străinătate prin păstrarea limbii române, dar și a identității românești.
Sesiunea I a fost coordonată de pastorul Ioan Irimuș, având ca text de bază Matei 16:13−20. Din cuvântul lui Dumnezeu au predicat frații: Jivko Jakobs, Superintendent pentru Europa Centrală și de Vest, și Florin Ost. Fratele Florin a vorbit despre relevanța bisericii în raport cu vremurile în mișcare. Biserica este relevantă pentru că: a) aparține Domnului Isus Hristos; b) a primit mandatul de a evangheliza; c) este o cetate ce nu poate fi biruită.
Au slujit în cântare spre slava lui Dumnezeu corurile reunite de la bisericile El-Betel din Amstetten, Agape Steyr, Betania din Krems și din Sankt Pölten, fanfara formată din membri ai bisericilor din Wolfsegg și Salzburg, cât și corul bărbătesc de la biserica Betania din Krems.
Sesiunea II a fost coordonată de fratele Ion Pădurețu, având ca temă Relevanța Bisericii ca factor de influență în societate, iar ca text de bază Matei 5:13−16. Spre slava lui Dumnezeu au cântat corul și orchestra bisericii Maranatha din Wiener Neustadt. Au predicat frații: Victor Ștrango și Marius Mal. Fratele Ștrango a predicat despre responsabilitatea bisericii de a-și păstra standardele morale în societate, accentuând sfințenia la nivel personal, de familie și biserică. Fratele Mal a predicat din 2 Cor. 4:1-6 despre rolul bisericii de a lucra la vindecarea societății prin participarea activă a fiecăruia dintre noi.
Sesiunea III a fost deschisă de către pastorul Ionel Vlas, președintele organizației Gemeinde Gottes din Austria, mulțumind de participarea la conferință a tuturor membrilor, totodată mulțumind tuturor celor care au contribuit la organizarea acestui eveniment. Programul a fost coordonat de fratele Doru Mircea. Au intonat cântări spre slava Domnului corul bărbătesc format din membri de la bisericile: Maranatha Kapfenberg, Bethlehem Graz și Elim Viena, corul și orchestra Bisericii Speranța Linz. Din cuvântul Domnului au predicat frații Daniel Suingiu, Ruben Avram și Ionel Vlas. Fratele Daniel ne-a îndemnat să lucrăm împreună cu Dumnezeu. Fratele Ruben Avram s-a folosit de pasajul din Faptele Apostolilor 9:31, vorbind despre implicarea Duhului Sfânt în creșterea Bisericii.
Sesiunea IV a fost coordonată de fratele Ionel Vlas, având ca temă Relevanța Bisericii ca dinamică a manifestării Duhului Sfânt. Au participat la program Corul de tineri Elim Viena și fanfara formată din membri de la Elim Viena, Elim Brunn, Emanuel Viena și Hohenau. Predicile din Cuvânt le-au avut Nelu Zlibuț și Traian Supuran. Fratele Nelu Zlibuț s-a folosit de textul din Fapte 16 pentru a lansa o întrebare: Când locuiește și lucrează Dumnezeu în mijlocul Bisericii Sale? a) Când creștinii trăiesc în rugăciune; b) Când creștinii trăiesc pentru Dumnezeul lor; c) Când creștinii ascultă doar de Duhul Sfânt. Fratele Traian Supuran a vorbit despre scopul bisericii de a duce vestea bună a mântuirii, cât și despre condițiile de a primi putere de la Dumnezeu: puterea vine prin Cuvânt, plinătatea Duhului și cunoașterea Domnului Isus Hristos.
După trei ani de întrerupere a conferințelor s-a simțit prezența Duhului Sfânt în părtășie, în cântare și cuvânt. Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Sa!
Gabi Bujdei