Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

TineretToate

Absolvire

În data de 11.01.2015 la Biserica SION din Graz; a avut loc la slujba de dimineaţă sărbătoarea absolvirii celor 28 de fraţi şi surori care în urmă cu 2 ani au început cursurile Seminarul Teologic European (E.T.S.) cursuri de învățământ la distanță la grupa din Graz.
Din peste 53 de fraţi care au început cursurile în anul 2013, 28 de fraţi au terminat cursurile echivalente cu anul I de la Seminarul Teologic European al Organizaţiei Gemeinde Gottes cu sediul la Kniebis în Germania, iar tot în această promoţie alţi 25 de fraţi au terminat cursurile M.I.P. la finele anului 2014, care au şi primit certificatele de absolvire.
La această sărbătoare au fost prezenţi fratele Carl Simpson profesor şi responsabil pentru cursuri de învățământ la distanță  împreună cu soţia, fratele Martin Schaser responsabil din partea Seminarul Teologic European pentru bisericile de limbă română din Europa, cât şi fratele Mag. Florin Pleşa profesor acreditat de conducerea E.T.S. pentru cursurile de învățământ la distanță.
Mulțumim Domnului pentru părtășia minunată!

Vasile Opriș