Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

TineretToate

ADOLESCENŢA

Pe acest pământ cele mai minunate binecuvântări din partea lui Dumnezeu, minunile, darurile deosebite de la Dumnezeu pentru noi, sunt COPIII cu care DUMNEZEU ne-a binecuvântat. Una dintre caracteristicile fiinţei umane este timpul lung necesar proceselor de creştere şi maturizare. În această perioadă de maturizare şi dezvoltare, se pot distinge mai multe etape succesive care se deosebesc unele de altele, din punct de vedere morfologic şi funcţional.

Copilăriei îi urmează pubertatea, care este prima etapă in procesul de trecere de la copilărie la maturitate. Adolescenţa reprezintă a doua etapă în care organismul este supus unor importante transformări şi acumulări cantitative care realizează în final maturizrea adolescentului.

Adolescenţii de astăzi trec prin multe situaţii şi asta la o vârstă tot mai fragedă. Drumul dintre copilărie şi starea de adult, pe care noi o numim „adolescenţă”, este un drum de la dependenţă înspre independenţă.

Problema larg dezbătută atât în rândul specialiştilor (psihologi, pedagogi, sociologi, medici etc.) cât şi în viaţa de toate zilele în rândul părinţilor, şi anume „comportamentul adolescentului”, a ridicat şi continuă să ridice numeroase controverse. În sensul acesta este vital ca fiecare adolescent să cunoască Scriptura, şi voia lui Dumnezeu în toate domeniile vieţii. Ei sunt la vârsta la care trebuie să înveţe să îşi formeze convingeri şi deprinderi sănătoase.

La majoritatea copiilor trecerea la adolescenţă se caracterizează prin stări emotive puternice, prin schimbări bruşte de la stări de veselie la indispoziţie totală. Este bine să ne amintim că la preadolescenţă, băiatul sau fata manifestă treceri bruşte de la comportament de copil la comportament de adult. Preadolescenţii oscilează între modul de a gândi al copilului şi raţionamentul unui adult. În această etapă de viaţă pot apărea diferite stări, care se pot traduce în conflicte mai frecvente   între părinţi şi adolescenţi, ca urmare a abilităţii emoţionale şi a spiritului de contrazicere mai dezvoltat la preadolescenţi.

Părinţi dragi, adolescentul şi preadolescentul tău are mare nevoie de tine pentru a-l ajuta să parcurgă labirintul adolescenţei. Cum bine ştiţi, nu există formule simple şi soluţii rapide atunci când este vorba de creşterea adolescenţilor. Jim Burns spunea: „exact atunci când începi să înţelegi cum stau lucrurile, regulile se schimbă, este nevoie de mult pentru a înţelege cultura adolescenţilor, de perseverenţă şi de dorinţa de a comunica într-un mediu uneori ostil”. În căminul părintesc se modifică atitudinile comportamentale, se formează concepţii şi se modelează voinţa copilului. Astfel adolescentul va fi capabil să înfrunte lumea cu sufletul împăcat şi sigur pe sine.
Domnul să binecuvinteze toţi părinţii şi în mod deosebit pe toţi adolescenţii!

Răduţiu Ioana-Octavia