Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieToate

Anul nou din perspectiva femeii

Ne apropiem de sărbătorile de iarnă. Începând de la copii până la cei mai mari, cu toții privim cu nerăbdare înspre sărbătoarea nașterii Domnului, iar mai apoi spre începutul unui nou an. Însă această bucurie adesea e umbrită de îndatoririle noastre ca femei. Gândindu-ne la femeia și soția model din Proverbe 31, încercăm să îndeplinim cât mai multe sarcini în cel mai scurt timp posibil: ne îngrijim de cumpărături, de oaspeți, de meniuri pentru sărbători, de rețete de prăjituri cât mai sofisticate și de multe altele. Cu alte cuvinte, agitația e la culme. Lucrul la care ne gândim mai puțin în tot acest timp, este părtășia personală cu Dumnezeu. După cum spunea cu mulți ani în urmă o femeie înțeleaptă, „avem nevoie să Îl găsim pe Dumnezeu, iar Dumnezeu nu poate fi găsit în zgomot și agitație”. Tot așa ar trebui să ne verificăm și noi dacă nu cumva în stresul nostru am uitat de ceea ce e esențial. Dacă ne uităm în Biblie, Dumnezeu Însuși a avut cu privire la sărbătoarea anului nou un gând concret: „În luna a șaptea, în cea dintâi zi a lunii [anul nou evreiesc], să aveți o zi de odihnă.” (Levitic 23:24)

Ce rămâne dar de făcut?

Bineînțeles că treburile casei nu putem să le neglijăm, ci din contră, acestea sunt o împlinire a voii lui Dumnezeu (vezi Tit 2:3-5). Însă ținând cont de vremurile grele în care trăim, e de neapărată trebuință să ne ațintim privirile în sus, de unde ne vine ajutorul. Înalță-ți gândul spre El, îngrijindu-te în același timp și de cele necesare din punct de vedere pământesc. Rezervă-ți câteva momente pentru a te închide în odăiță și în rugăciune, fă-ți timp să parcurgi câteva versete din Biblie, care sunt pentru noi credincioșii o adevărată hrană.

Așa că, este ferice de noi dacă ne știm aranja prioritățile în viață conform scopului lui Dumnezeu, știind că mai important decât a ne îngriji de cele trebuincioase pentru trup este să căutăm Împărăția Cerului. Netrecând cu vederea eșecurile din anul 2015, să pornim totuși pline de încredere înspre anul nou, să ne propunem scopuri bine întemeiate și să cerem totodată ajutorul Domnului în împlinirea lor, pas cu pas.

Crina Aslam