Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Binecuvântarea familiei

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți
pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se
mișcă pe pământ.” Geneza 1:27-28

Indiferent unde te găsești în viață, cu siguranță binecuvântarea Domnului ocupă un rol important în desfășurarea ei. Un creștin devotat beneficiază de multe binecuvântări cerești, primele din ele fiind cele spirituale precum jertfa lui Isus Hristos și harul lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu se oprește doar aici, ci ne face parte și de multe binecuvântări, care sunt legate strict de viețuirea noastră pe acest pământ.
Iar pentru că binecuvântările sunt plăcute și de dorit, suntem motivați prin însuși acest fapt să le căutăm în mod activ și să cunoaștem care sunt ele. Primul pas pentru a afla cu certitudine felul cum lucrează Dumnezeu este studiul biblic, care ne arată promisiunile Lui mărețe și ne învață că prin rugăciune putem cere binecuvântările Lui. De exemplu o tradiție bună și des practicată este aceea când în ziua nunții se face o rugăciune prin care se cere binecuvântarea Domnului peste noua familie.
Este foarte bine să citim cuvântul Domnului și să ne rugăm lui Dumnezeu, dar la fel de esențial este să și știm cum trebuie să trăim pentru a fi binecuvântați. Aș vrea să scot în evidență felul în care Dumnezeu binecuvântează.
Dacă ne uităm la prima binecuvântare rostită de Dumnezeu în Biblie, observăm un lucru poate neașteptat. Dumnezeu binecuvântează pe Adam și Eva cu imperative. Dumnezeu nu a rămas doar la „fiți binecuvântați” sau „vă binecuvântez”, ci le spune mai departe poruncile Lui. El le poruncește să crească, să se înmulțească, să umple pământul, sa-l supună și într-un final, să-l stăpânească.
Binecuvântarea lui Adam și Eva a fost de a stăpâni peste pământ, dar până să ajungă acolo au trebuit să îndeplinească un plan de lucru, pe care Dumnezeu în atotștiința Lui l-a pregătit în perfecțiune. Dumnezeu l-a creat pe om ca participant activ în creația Lui și nu doar ca beneficiar pasiv. O primă concluzie a acestui pasaj este că dacă vrei să fi binecuvântat, trebuie să îndeplinești întâi sarcinile încredințate ție de Dumnezeu. Doar El stabilește ordinea lucrurilor și nici Adam nu a putut să schimbe pașii necesari până ce să ajungă la binecuvântarea promisă.
Fiecare membru al familiei are un rol important și anumite obligații de înfăptuit. Astfel soțul, soția și chiar și copii sunt la fel de responsabili (fiecare în domeniul lui) pentru ca familia lor să împlinească tot ce trebuie așa în cât să fie binecuvântată.
Privind din nou în pasajul din Geneza putem constata un al doilea lucru remarcabil și anume că înainte de a face omul ceva, Dumnezeu binecuvântează. Nu încep Adam și Eva să cucerească pământul și după ce văd că în doi este totuși destul de greu, să vină să ceară binecuvântarea Domnului peste ei.
A doua concluzie este că Dumnezeu trebuie să rostească mai întâi binecuvântarea ca să poți să ai parte de ea, sau altfel zis, poți să faci câte vrei, dacă Dumnezeu nu binecuvântează, nu vei dobândi niciodată binecuvântarea prin faptele tale.
S-ar putea să te întrebi uneori de ce lucrurile sunt așa cum sunt în familia ta, adică nu foarte plăcute. Se prea poate ca unul din răspunsuri la această întrebare să se găsească în faptele tale, care sunt multe și chiar bune. Te lupți să împlinești Scriptura, însă poate ai omis uneori porunca directă a lui Dumnezeu. Adică acel imperativ ca și în grădina Eden, sarcina pe care El ți-a încredințat-o specific ție și așteaptă s-o îndeplinești. Dacă vrei ca familia ta să propășească în binecuvântarea Domnului, asigură-te că faci ce vrea Dumnezeu de la tine personal și nu ești obstacolul care împiedici binecuvântarea Lui.
Nu există altă posibilitate de a afla planul Domnului pentru viața și familia ta decât căutând părtășia cu El. Oricare ar fi lucrul pe care trebuie să-l îndeplinești, doar atunci îl poți afla când stai la sfat cu Dumnezeu în mod individual și constant. Iar împlinirea voii lui Dumnezeu îți aparține doar ție și nimeni nu o va putea face în locul tău.
Emanuel Vlas