Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Binecuvântarea

Pentru a înțelege ce înseamnă acest cuvânt – binecuvântare – trebuie mai întâi să îi înțelegem conținutul. Ceea ce pe noi ca oameni ne deosebește de celelalte ființe de pe pământ este capacitatea de a comunica prin cuvânt, un dar primit de la Dumnezeu Tatăl. Cuvintele au așadar o mare însemnătate, și de aceea aș dori să scot în evidență importanța de a fi mai grabnic la ascultare decât la vorbire.
IACOV 1:19 ŞTIŢI BINE LUCRUL ACESTA, PREA IUBIŢII MEI FRAŢI! ORICE OM SĂ FIE GRABNIC LA ASCULTARE, ÎNCET LA VORBIRE, ZĂBAVNIC LA MÂNIE (…).
MATEI 12:36 VĂ SPUN CĂ, ÎN ZIUA JUDECĂŢII, OAMENII VOR DA SOCOTEALĂ DE ORICE CUVÂNT NEFOLOSITOR, PE CARE-L VOR FI ROSTIT.
Bunul Dumnezeu a așezat peste noi o mare responsabilitate de care nu putem să fugim și pentru care vom fi trași la răspundere, și anume felul în care folosim capacitatea de a vorbi, și alegerea cuvintelor pe care le rostim.
Iacov 3:9,10 Cu ea binecuvântăm pe Domnul şi Tatăl nostru şi tot cu ea blestemăm pe oameni, care sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeaşi gură ies şi binecuvântarea, şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei!
A BINECUVÂNTA ÎNSEAMNĂ:

A revărsa grație divină;

A rosti cuvinte de bunăvoință, pentru a atrage protecția divină asupra unei persoane sau a unui lucru;

A dori prosperitate și fericire cuiva invocând numele lui Dumnezeu;

A revărsa harul divinității asupra unui lucru sau asupra oamenilor;

A lăuda, a slăvi pe Dumnezeu;

A lăuda pe cineva în semn de recunoștință;

În ritualul bisericesc sau ca obicei familiar, sub influența religiei, a rosti anumite cuvinte pentru a atrage asupra cuiva ajutorul divinității.
DUMNEZEU NE DĂ ÎNSĂRCINAREA DE A BINECUVÂNTA, ȘI NU DE A BLESTEMA.
1 Petru 3:9 Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceas ta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.
Romani 12:14; Luca 6:28; Matei 5:44. •
Prin binecuvântare avem posibilitatea de a salva oameni din puterile iadului.
Iuda 1:22,23 Mustraţi pe cei ce se despart de voi; căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne.

Puterea cuvântului este extrem de importantă în anume momente.
Proverbe 18:20,21 Din rodul gurii lui îşi satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte îi va mânca roadele.
Darul binecuvântării, pe care Dumnezeu ni l-a dat, îl putem folosi așadar în a-L binecuvânta pe Dumnezeu și pe oameni. Alegerea de a binecuvânta sau a blestema se găsește la dispoziția noastră, însă de vom binecuvânta, vom beneficia și noi de binecuvântare, pentru că biblia spune că ceea ce seamănă omul aceea va și secera.Psalmi 135:20 Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul! Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul!