Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Editorial

BIRUINȚA

Biruința – Succes deplin obținut printr-un efort deosebit (într-o luptă, într-o competiție sportivă, într-un domeniu de activitate etc.); victorie; izbândă.
Biruința înseamnă să cuceresc ceva, să mă ridic în picioare atunci când vrăjmașul mă vrea jos, zdrobit, fără speranță și credință.

Biruința înseamnă să umblu cu Dumnezeu mereu, să Îi cer ajutorul, puterea, intervenția, mila, să fac apel la generozitatea Lui în fiecare moment și fiecare situație din viața mea. Hristos nu a murit pe cruce ca eu să mă târăsc prin viață. El mă vrea un biruitor, un învingător.
Cum putem să fim biruitori în criză, sau atunci când avem probleme?
Nu există viață fără probleme, fără să treci printr-o criză. În Ioan 16:33 Isus spune: „… În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Dumnezeu nu ne-a promis o viață fără probleme, necazuri, crize. În viața aceasta trecem uneori prin văi adânci, prin situații incredibile, situații când avem impresia că totul se dărâmă, nu mai vedem orizontul din cauza valurilor. În aceste momente, noi, creștini născuți din nou, nu trebuie să fim slabi, jalnici, așteptând să ni se plângă de milă, târându-ne prin viață, ci trebuie să avem credința și îndrăzneala în Cel care ne va ridica deasupra tuturor problemelor și a greutăților cu care ne confruntăm pentru că El a biruit lumea.
Ce trebuie să facem în asemenea situații:

01
Să ne rugăm Domnului cu credință, și în orice împrejurare să alegem să rămânem lângă Domnul, căci El ascultă rugăciunea făcută cu credință.

02
Să ne încredem pe deplin în Domnul și să nu ne pierdem nicio clipă încrederea în El.

03
Să fim atenți la ceea ce ne transmite Dumnezeu prin mesajele pe care le primim.

04
Să acționăm în orice criză numai după voia lui Dumnezeu, pentru că numai așa, cu El și prin El, Cel care ne iubește, suntem și vom rămâne mai mult decât biruitori.
Cum putem să fim biruitori în lupta cu păcatul?
Pentru a putea birui păcatul trebuie în primul rând să fim născuți din nou, și prin puterea Duhului Sfânt putem fi mai mult decât biruitori. Pentru aceasta avem nevoie de toată armătura pe care o găsim în Efeseni capitolul 6: ”…luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.”
Coiful mântuirii. Coiful se pune pe cap, acolo unde se iau toate deciziile. Dacă am fost lovit aici, nu mai pot lua decizii înțelepte. Dacă am scos coiful de pe cap și mi s-a dat o lovitură în cap, nu mai pot decide, nu mai pot funcționa. Coiful mântuirii este siguranța mântuirii.
Scutul credinței. Cu el vom putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău, cum ar fi învățături nimicitoare care vin și lovesc în noi și vor să ne facă să ne îndoim de credința noastră. Cuvântul lui Dumnezeu spune: ”… credința vine în urma auzirii…” (Rom. 10:17), așadar avem nevoie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu tot mai mult.
Mijlocul încins cu adevărul. Cuvântul Tău este adevărul (Ioan 17:17) este centura, (cureaua) pe care se atârna celelalte arme, apoi platoșa neprihănirii este scutul care apără organele vitale. Neprihănirea este scutul creștinului care trebuie purtat totdeauna. O viață neprihănită este o armă.
Sabia Duhului. Este Cuvântul lui Dumnezeu. Sabia este o armă destinată atacului serios. Cuvântul lui Dumnezeu este arma noastră de luptă, arma noastră de atac. Deci, prin Cuvântul lui Dumnezeu noi suntem biruitori, biruitori în lupta spirituală, biruitori în lupta cu păcatul.
Picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. De ce picioarele? Cu picioarele trebuie să te deplasezi. Deplasarea în luptă este foarte importantă – înainte, înapoi, într-o parte, în alta, să fugi …

Puiu Timofte