Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

BISERICA LUI ISUS HRISTOS ADUCE BIRUINȚĂ

Am plecat împreună cu familia din România în Italia în septembrie 1997 și am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu în orașul Torino, unde pe atunci erau foarte puțini români credincioși și nu exista nici o Biserică Penticostală Română.
Primul impact cu realitatea a fost înfiorător dar… ca unul crescut în pocăință, mi-am adus aminte de versetul din (Mat. 6:33). Am început împreună cu familia să ne rugăm lui Dumnezeu și în mintea mea și în inima mea exista o singură dorință, Biserica Domnului Isus Hristos. Știam în inima mea că Biserica Domnului Isus este cea mai mare binecuvântare pe pământ pe care o are lumea acum din partea lui Dumnezeu. Priveam la orașul Torino și mă gândeam la Sodoma, cât de binecuvântată ar fi fost dacă acolo s-ar fi găsit o biserică măcar cu 10 membri. Ea ar fi rămas poate în picioare până în ziua de azi. Am hotărât în rugăciune înaintea Domnului că voi face tot ce depinde de mine pentru a înființa o Biserică Penticostală Română în orașul Torino, și în anul 1998, la un an de la sosirea mea în Italia, cu ajutorul fraților noștri italieni am obținut acceptul de a ne aduna în clădirea unde își desfășurau ei programele religioase; era cea mai mare victorie pentru mine.

Cu trecerea timpului Dumnezeu prin Duhul Sfânt lucra în mijlocul nostru cu putere, așa s-a ajuns ca în decurs de 2 ani să se deschidă prima Biserică Penticostală Română, iar prin ajutorul Lui Dumnezeu astăzi orașul Torino are 4 Biserici Penticostale Române unde Dumnezeu își pregătește suflete pentru Împărăția Sa.
Aș vrea să menționez celor care vor citi
aceste rânduri că: cea mai mare nevoie a timpului
nostru nu este de natură economică, socială, politică sau ecologică, ci cea mai mare nevoie a generației noastre este ca Biserica să rămână la principiile Noului Testament, însușindu-și viziunea lui Dumnezeu asupra misiunii ce-i revine (Mat. 16:18-19).
Au trecut 16 ani de când am ajuns cu familia în Italia și nu mă gândeam niciodată că după atâţia ani trăiţi în Italia, Dumnezeu are un alt plan de lucrare
pentru mine și familia mea. Datorită faptului că băiatul meu s-a căsătorit în Austria, am hotărât împreună cu familia să ne mutăm cu toții în Austria și așa am făcut. Sunt membru împreună cu familia în Biserica lui Dumnezeu ”GLORIA” din Salzburg, unde ne bucurăm împreună cu frații noștri, la picioarele Domnului Isus.

Iubit cititor care ai răbdare să citești aceste rânduri, te îndemn oriunde ai merge în această lume, caută să împlinești sfatul Lui Dumnezeu cu privire la tine scris în Matei 6:33. Caută să rămâi în dimensiunile standard ale bisericii lui Isus Hristos.
În Noul Testament cuvântul Biserică își are originea în termenul grecesc ekklesia. Acesta provine de la un cuvânt de bază, compus din prepoziţia ek (din) şi verbul kaleo (a chema). Ekkaleo înseamnă ”a chema din”. Biserica ekklesia, se referă la cei care au fost chemați din păcat la mântuire. Ei au fost schimbați de Domnul și sunt puși deoparte      pentru EL și lucrarea Lui. Este mai bine să Îl slujești pe Dumnezeu în viața unei Biserici locale, decât să faci orice altceva pe acest pământ. Este mai bine să faci parte dintr-o Biserică locală a         Domnului nostru Isus cel viu și să te alături în lucrarea pe care a pregatit-o pentru noi astăzi, decât să faci orice altceva.

Nu avem nici un motiv să deznădăjduim, este vremea să privim în sus spre ceruri “de unde (ne) va veni ajutorul (Ps. 121). Biserica trebuie să își înalțe privirile spre Isus, EL va reveni! Când va veni își va chema Biserica victorioasă la Sine. Ce binecuvântare măreață este faptul că oriunde mergem, avem unitate spirituală cu frații și surorile noastre în Hristos. Poate îi întâlnim în cealaltă parte a lumii, dar suntem cu toții una, în noi locuiește Domnul Isus Hristos, suntem frați și surori în familia Domnului nostru. EL ne-a promis ca va reveni și vom fi răpiți împreună cu EL. Ce glorios va fi! Vom sta împreună în locuri cerești în Hristos Isus. Efes. 3:14-21

Vasile Abucean

Would you wear Pearl Georgina Chapman of Marchesa for J
woolrich yankton classic designer shoes pertaining to

Would you wear Pearl Georgina Chapman of Marchesa for J
woolrich arctic parka schwarz designer shoes pertaining to