Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

Bisericile din Kapfenberg şi Bruck/Mur vestesc EVANGHELIA

Bisericile române creștine evanghelice din orașele Kapfenberg și Bruck/Mur și-au dorit
să facă mai mult pentru cauza Evangheliei și s-au unit ca să organizeze un eveniment
evanghelistic în limba germană.
Bisericile din Kapfenberg şi Bruck/Mur
vestesc EVANGHELIA
Au colaborat patru biserici.
Cele 4 biserici (Gemeinde Gottes Betania, Baptistengemeinde
Bethel, Freie Christengemeinde
Filadelfia și Gemeinde Gottes Maranatha) au colaborat
atât la nivel de conducere cât și la nivel de
compartimente și slujbe care au ținut de pregătirile
serviciului de evanghelizare. Cei mai mici au slujit cu
cântările orchestrei bisericii Maranatha, tinerii celor
4 biserici au format un cor frumos și chiar fiecare
membru obișnuit a bisericilor a contribuit financiar
la un buget considerabil fără de care nu se putea realiza
acest proiect.
Evanghelizare în sala unui hotel.
Serviciul a avut loc într-o sală a unui Hotel din
Kapfenberg unde austriecii și nu numai au fost
invitați la un ‚Gottesdienst‘ cu tema „Wohin führt
dein Weg?! – Entscheidung, Richtung, Ziel“. Au fost
împărțite invitații și pliante. Tinerii s-au pregătit cu
nenumărate pliante evanghelistice, cărți, Biblii și
pachetele care le-au împărțit participanților. Pentru
vestirea Evangheliei prin predicare s-a hotărât să se
invite un slujitor de origine austriacă.
Predica de bază: pastor Gerald Kisslinger
Fratele pastor Gerald Kisslinger din Vienna a răspuns
pozitiv invitației bisericilor și a avut un cuvânt
evanghelistic de mare relevanță pentru cei invitați.
Toți cei implicați au avut parte de marea bucurie
anticipată când mâinile au fost ridicate ca semn pentru
hotărârea luată pentru o viață nouă alături de
Hristos. „Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă
socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toți,
toți deci au murit.“ (2 Cor. 5:14)

Daniel Cendes