Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

TineretToate

Bumerangul

Bumerangul este o armă. Când îl
lansezi, dacă nu își atinge tinta, se întoarce
înapoi de unde a plecat.

Nu e nimic mecanic, nici electronic. Este o armă creată prin înțelepciunea Lui Dumnezeu, de către suprema Sa creație: omul. Dar mai presus de toate bumerangul este un fenomen.
În primul rând este bine să nu uiți de unde ai plecat. Fiul risipitor este și el un bumerang. Și cei ce rătăcesc de la calea Domnului și se întorc din nou prin pocăință la Isus Hristos.
EFECTUL BUMERANGULUI
O persoană care se întoarce la Hristos prin pocăință este primit în ceruri de aplauzele și uralele îngerilor. Întoarcerea acasă este zâmbetul de pe fața Lui Dumnezeu. Nu lăsați ca bucuria de aici și cea din ceruri să dispară în negura uitării.
E TIMPUL SĂ TE ÎNTORCI!
Învață astăzi să fii și tu un bumerang, să te întorci la cei dragi, să te întorci la adunare, să te întorci la Cuvântul lui Dumnezeu, să te întorci la dragostea dintâi, la Dumnezeu.
BINE AI REVENIT!

Nelu Dăscălescu