Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Cântă corul îngeresc

„Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: «Slavă Lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui»“ Luca 2:13-14

Primul colind care s-a colindat a fost cel al îngerilor care s-au unit cu oastea cerească să laude pe Dumnezeu, așa după cum relatează Luca în cartea sa, și de aici s-a născut renumita colindă „Cântă corul îngeresc“. Această colindă a adus bucurie în multe inimi de-a lungul a 389 de ani, de când Charles Wesley a compus-o și o auzim în fiecare an colindată în bisericile noastre de coruri sau grupuri care se închină prin cântare înaintea lui Dumnezeu în preajma sărbătorii nașterii Domnului Isus. Charles Wesley, autorul acestui imn, a fost unul din cei mai mari scriitori de imnuri din istoria creștinismului.

Se spune că nu au existat alți oameni de la Martin Luther care să fi avut un impact mai mare asupra istoriei Bisericii creștine ca Charles Wesley și fratele lui, John Wesley. Charles a scris peste 6500 de imnuri creștine pline de învățături biblice, convins fiind că așa va putea imprima în memoria celor care le vor asculta doctrinele creștine. Îi plăcea foarte mult să compună și ori de câte ori avea posibilitatea scotea carnețelul și nota versurile care îi veneau în minte.

Îl deranja foarte mult când cineva schimba cuvintele imnurilor pe care el le scria și apoi le prezența ca fiind compoziții perso

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-02-10 22:40:49Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-02-10 22:40:49Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

nale. Cu toate acestea un prieten bun de-al său, evanghelistul George Whitefield, a făcut un mare serviciu celor care iubesc cântarea și a retușat unul din cele mai renumite imnuri ale lui Charles „Cânta corul îngeresc“ despre care se spune că a fost scris la scurt timp după ce s-a terminat perioada de interdicție impusă puritanilor, în 1627, prin care englezii nu mai aveau dreptul că cânte colinde în preajma sărbătorilor Crăciunului, fiind considerate de cei din vremea lor „cântece lumești“.

Imnul „Cântă corul îngeresc“ nu a fost foarte populară în perioada lui Charles, dar după recuperarea făcută de Whitefield a ajuns să fie publicată într-o colecție de imnuri proprii în anul 1753.

Fie ca acest imn să ne ducă într-o închinare autentică înaintea Lui Dumnezeu și împreună cu îngerii să ne unim și noi, lăudându-L pe Dumnezeu și dându-i slava pe care o merită!

Mary Caraba