Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

CopiiFamilieToate

Cartea copilului

O familie care avea un fiu ce iubea cartea, mergea des la bibliotecă să citească cărţi frumoase, poveşti, cărţi care îl învăţau cum să se poarte, despre animale, plante, toate le iubea şi le citea cu drag. Dar într-o zi mergând cu mama lui la bibliotecă a văzut o carte mai specială, nu era ca celelalte care arătau cu poze pe copertă şi colorate frumos, nu era scris nimic pe ea. Băiatul medita la carte, avea coperţi negre fără nici un scris pe ea ca să ştie ce carte este…el a deschis prima pagină şi a văzut scris Biblia – Sfânta Scriptură. „Ce este această Biblie?” spunea el în gând ,,e ceva nou, nu ştiu ce este, mă duc după mama să o întreb. Mamă, mamă iată ce am găsit! O carte deosebită de celelalte. Mamă, ce este această carte, Biblia?” ,, O, fiule! Este o carte veche şi nu e adevărată”, spune mama băiatului. ,,Sunt basme, vorbe goale, neadevărate, las-o, nu o cumpărăm, caută alta”. Dar băiatul insista la mama lui şi spunea: ,,Te rog, mamă, o vreau! Vreau să o citesc, nu ştiu ce este în ea!” Copilul insista înaintea mamei: ,,te rog mamă, te rog mamă” … ,,Am să-ţi spun eu ce e în cartea aceasta”, spunea mama băiatului: ,,vecinii noştri spun că e un Dumnezeu care e viu şi face minuni, vindecă şi schimbă vieţi. Noi nu credem în Dumnezeu şi nici nu citim această carte care e doar poveşti şi basme neadevărate”, spuse mama fiului ei. Dar copilul insistă încă o dată: ,,Te rog, mamă, o vreau”. ,,Bine! Atunci ţi-o cumpăr!” Plin de bucurie băiatul mulţumi frumos mamei pentru că îi cumpărase cartea. „Muţumesc, mamă” şi o îmbrăţişă, metitând la noua carte, Biblia.,,Ce o fi în ea?” Se întrebă el gândind ,,abia aştept să o citesc!” Plin de bucurie a fugit în camera lui şi a început citirea cărţii cu Genesa. ,,Oau! spunea copilul plin de bucurie, ,,tot ce văd cu ochii mei sunt create de Dumnezeu, şi chiar eu sunt creat după chipul Său. Doamne!” exclamă el uimit, ,,este un Dumnezeu mare şi frumos aşa cum sunt eu”. Ajunge la cuvântul Mesia şi se întreabă: ,,cine este acest Mesia?” Citind mai departe despre Avraam, despre Isaac şi Israel, cum Dumnezeu ocrotea pe Israel şi l-a călăuzit prin pustie ca să ajungă în ţara promisă Canaan. Ajunge la judecători la Samuel, Ghedeon şi ceilalţi viteji din Israel. Dar el tot vedea scris despre Mesia. El se gândea, unde e Mesia? La David medita când Dumnezeu i-a promis un fiu care va ieşi din El şi se va numi Mesia. Tot citind profeţi şi pe proroci medita la faptul:,,unde e Mesia? Toţi spun de El, dar unde este Mesia?” Ajungând la Noul Testament inima lui s-a bucurat mult .Spunea el în gând: ,,aici e Mesia cel promis. Doamne, mulţumesc!”

Când a citit de viaţa Lui a rămas uimit ce a făcut Isus când a fost pe acest pământ. ,,Biblia e adevărată”, exclamă băiatul. Îngenunchind la marginea patului şi predându-şi viaţa lui Isus spuse: ,,Isuse, eu te-am condamnat, pentru păcatele mele ai murit”, cu lacrimi spunea băiatul în rugăciune. ,,Mulţumesc Isuse!” Din ziua aceea viaţa băiatului s-a schimbat. Mama lui era uimită de copilul ei schimbat, cu o viaţă nouă. Copilul era ascultător faţă de mama sa, dar din când în când mai neglija vorbele mamei şi nu o asculta când îl ruga să o ajute prin casă sau la alte lucruri de făcut.

Mama lui într-o zi îl întreabă:,,Fiule ce este cu tine de te-ai schimbat în bine? Ceva s-a shimbat cu tine”. Copilul i-a spus mamei: ,,Mi-am dăruit viaţa lui Isus despre care este scris în cartea pe care mi-ai cumpărat-o, Biblia. Dumnezeu ne-a creat pe noi şi tot ce este sub soare, Isus a murit pentru păcatele noastre, ca să avem viaţă veşnică”. Mama copilului a spus: ,,Și eu vreau să cred în Dumnezeu şi în Fiul Lui care a murit şi pentru mine”, după ce a văzut schimbarea fiului ei, care cu lacrimi spunea mamei lui de marea dragoste a lui Dumnezeu pentru toţi oamenii.

S-au pleacat pe genunchi în casă şi s-au predat lui Dumnezeu pentru tot restul vieţii lor să slujească lui Mesia, cu lacrimi mulţumind lui Dumnezeu pentru Isus Hristos. Plini de bucurie s-au ridicat amândoi de pe genunchi şi s-au îmbrăţişat. S-au hotărât să spună şi altora despre dragostea lui Dumnezeu, şi au vorbit vecinilor despre Dumnezeu şi Isus Hristos-Mesia.

Aflând şi alţii de dragostea auzită de la copil şi mama lui au spus împăratului ce se petrece în sat – cum se vorbeşte din Carte – spuneau vecinii lor care nu au vrut să vină la Isus. Împăratul înfuriat a chemat la sine pe băiat şi mama lui împreună cu Cartea, împăratul medită ce carte e aceasta despre care ei vorbesc. Înfăţişându-se ei înaintea împăratului împreună cu Cartea s-au plecat din respect înaintea sa şi au spus: ,,Să trăieşti împărate”. Împăratul privind spre ei i-a întrebat: ,,Ce se aude prin sat şi ce vorbiţi voi oamenilor? Cine e acest Mesia despre care vorbiţi?” Copilul luând cuvântul fără teamă, dar cu respectul faţă de împărat a spus: ,,Vreau să ştie toţi care sunt aici cu voi, că există un Dumnezeu care a creat toate lucrurile pe care le vedem cu ochii noştri, păsările care cântă, izvoarele curate cu apă limpede, copii, părinţi şi tot ce vezi sub soare le-a creat Dumnezeu. Mai mult Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât a trimis pe însuşi Fiul Său adică Mesia despre care aţi auzit. Isus a murit pentru orice om care e sub soare ca să avem viaţă veşnică, un sprijin tare şi un ajutor în orice vreme. Despre acest Mesia am spus oamenilor că a murit pentru ei ca să aibă viaţă veşnică, să nu meargă în locul de chin departe de Dumnezeu. El ne-a creat ca să ne asemănăm cu El, ca să fim pentru totdeauna cu El şi cu Fiul Lui.

Împărate acestea le-am spus oamenilor ca să fie şi ei salvaţi de la moarte”. Împăratul plin de mânie a spus: ,,Daţi-mi Cartea, apoi a rostit sentiţa: ,,Să moară amândoi pentru că au vestit despre Dumnezeu şi Mesia”. Şi cei doi mama şi fiul au fost daţi la moarte, dar alţii au văzut în ei cum plătesc cu viaţa lor pentru dragostea lor pentru Domnul. Mulţi s-au întors la Dumnezeu în urma plecării lor la Domnul, aşa au plătit pentru Carte.

Doamne îndreaptă-mi inima mea mereu spre Cuvântul Tău, ca să-l împlinesc şi să-l vestesc prin viaţa mea.

Geanina Izvernar