Category: Tineret

ISUS – VIAȚA

Inițiativa mântuirii neamului omenesc aparține în exclusivitate lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos a fost Cel care a împlinit planul lui Dumnezeu de mântuire pentru noi oamenii, acceptând întruparea, s-a dezbrăcat de El însuși, slujind...

DRUMUL PROCLAMĂRII

„Ferice de voi când din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și ne-adevărate împotriva voastră!” (Mat. 5:11) 1. NUMELE ISUS STÂRNEȘTE ÎN LUME...

UNITATEA

Lumea în care noi trăim vrea să devină din ce în ce mai independentă de Dumnezeu, acest lucru se vede și se poate constata în Bisericile noastre, căci sunt lipsite de putere spirituală și...

Rolul unității bisericii în societate

O temă care a revenit în discuție în perioada pandemiei este reprezentată de unitatea Bisericii. Această temă este foarte importantă pentru că de-a lungul timpului a stârnit interes la mulți credincioși, dar și controversată...

UNITATEA ÎN FAMILIE

Familia este capodopera lui Dumnezeu, realizată la finalul creației, care cuprinde un bărbat și o femeie, care prin căsătorie se vor face un singur trup. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și...

IOAN BOTEZĂTORUL, SMERIT ȘI CREDINCIOS

„TREBUIE CA EL SĂ CREASCĂ, IAR EU SĂ MĂ MICȘOREZ (IOAN 3:30) O delegație formată din farisei și preoți a venit la Ioan Botezătorul și l-a întrebat: „Dar cine ești?ˮ(Ioan 1:21) Ioan a știut...

IMPORTANȚA CITITULUI ȘI A SCRISULUI

MOTTO: “Citește! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înțelesul şi filosofia vieții.” (Mihai Eminescu) Cititul și scrisul se află într-o strânsă relație și se...

EINHEIT IN DER JUGEND

Wir, Jugendliche, wurden gebeten einen kleinen Artikel über die Einheit in der Jugend zu schreiben. Liebe Geschwister, das Erste, dass wir sagen wollen, ist: Gelobt sei der Herr! Wir danken Ihm für Sein Werk...

UNITATEA TINERILOR

Noi, ca tineret al bisericii, am fost solicitați șă scriem un scurt articol despre unitatea în cadrul departamentului de tineret. Dragi frați și surori, primul lucru pe care vrem să îl spunem este ca...

IOSIF, CURĂȚIA CA MODEL DE VIAȚĂ

Iosif a fost “vinovat” de mai multe lucruri. Lecturând Geneza, am remarcat că răzbunarea fraților săi cât și a soției lui Potifar, a venit pe fondul integrității lui Iosif. Fă binele, dar nu te...

DRUMUL NEPRIHĂNIRII

„Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați.” (Matei 5:6) Neprihănire înseamnă dreptate, inocență, puritate, fără păcat sau fără pată. Chiar dacă omul are idealuri bune în sufletul lui,...

Veți ieși și veți sări

Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd.” (Maleahi 4:2) Trăim vremuri asemănătoare...