Category: Toate

ÎNDEPĂRTEAZĂ PIEDICILE DIN CALEA UNITĂȚII

ÎNDEPĂRTEAZĂ PIEDICILE DIN CALEA UNITĂȚII

Unitatea este un subiect foarte important prezentat pe paginile Sfintelor Scripturi și totodată foarte neglijat în zilele noastre. Hristos a venit în lumea noastră să ne arate că unitatea în dragoste este ca ploaia...

ISUS – VIAȚA

Inițiativa mântuirii neamului omenesc aparține în exclusivitate lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos a fost Cel care a împlinit planul lui Dumnezeu de mântuire pentru noi oamenii, acceptând întruparea, s-a dezbrăcat de El însuși, slujind...

DRUMUL PROCLAMĂRII

„Ferice de voi când din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și ne-adevărate împotriva voastră!” (Mat. 5:11) 1. NUMELE ISUS STÂRNEȘTE ÎN LUME...

UNITATEA

Lumea în care noi trăim vrea să devină din ce în ce mai independentă de Dumnezeu, acest lucru se vede și se poate constata în Bisericile noastre, căci sunt lipsite de putere spirituală și...

DE CE ESTE NECESARĂ UNITATEA ÎN BISERICĂ?

Cum putem avea unitate în Biserica Domnului? Filipeni 2:1-2. Există o întrebare care lovește mult în adunările noastre: De ce nu este unitate în Biserică? Lupta aceasta are o barieră foarte sensibilă deoarece ea...

Rolul unității bisericii în societate

O temă care a revenit în discuție în perioada pandemiei este reprezentată de unitatea Bisericii. Această temă este foarte importantă pentru că de-a lungul timpului a stârnit interes la mulți credincioși, dar și controversată...

UNITATEA ÎN FAMILIE

Familia este capodopera lui Dumnezeu, realizată la finalul creației, care cuprinde un bărbat și o femeie, care prin căsătorie se vor face un singur trup. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și...

CA UN SINGUR OM

„Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci, tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea Porții Apelor. Au zis cărturarului Ezra să se...

CUM PUTEM CUNOAȘTE PROROCII FALȘI

CUM PUTEM CUNOAȘTE PROROCII FALȘI

Lucrarea profetică a fost instituită de Dumnezeu încă din vechime. Este intenția Lui să-Și însoțească lucrarea din toate vremurile, inclusiv vremurile în care trăim, cu glasul profetic care să aducă zidire, sfătuire și mângâiere...

IOAN BOTEZĂTORUL, SMERIT ȘI CREDINCIOS

„TREBUIE CA EL SĂ CREASCĂ, IAR EU SĂ MĂ MICȘOREZ (IOAN 3:30) O delegație formată din farisei și preoți a venit la Ioan Botezătorul și l-a întrebat: „Dar cine ești?ˮ(Ioan 1:21) Ioan a știut...

IMPORTANȚA CITITULUI ȘI A SCRISULUI

MOTTO: “Citește! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înțelesul şi filosofia vieții.” (Mihai Eminescu) Cititul și scrisul se află într-o strânsă relație și se...

PĂZEȘTE-TE CURAT!

Biblia vorbește despre acest imperativ „… pe tine însuți păzește-te curat.” (1 Tim. 5:22b) atunci când apostolul Pavel îl îndeamnă pe tânărul Timotei cu privire la punerea mâinilor. Prin punerea mâinilor însemna că o...

DRUMUL SFINȚIRII

„Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5:8) Cel cu inima curată, poate sta lângă Domnul în părtășie, Ps. 24, rugăciunea îi este ascultată. 1 Ioan 3:21. El...

Partea de afară a paharului

„Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb! Curăță întâi partea dinăuntru...