Category: Toate

Maturizarea în vorbire

„Felul vostru de vorbire să fie: «Da, da; nu, nu»; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.“ Matei 5:37 Vorbirea este o formă vocalizată de comunicare umană. Se bazează pe combinarea...

Cea mai bună motivație pentru a frecventa biserica

Introducere Perioada pandemiei a relevat cel pu.in doua aspecte pe care cre.tinii din veacurile sau chiar deceniile trecute nu le-au întâlnit. Pe de o parte, credincio.ii, chiar daca uneori nu s-au adunat pentru închinare...

VREAU SĂ FIU LIBER!

„O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” (Rom. 7:24) Privesc cu multă plăcere la frați sau surori care sunt schimbați de Duhul lui Dumnezeu și au o râvnă...

CE FACI CÂND NIMIC NU SE ÎNTÂMPLĂ?

FĂ LOC UNUI MIRACOL! Aproape întotdeauna un miracol este o co-producție între Dumnezeu și om. Ce faci când nimic nu se întâmplă? Ce faci tu când casa ta e plină de vase goale, plină...

FRICA OPREȘTE BINECUVÂNTAREA DOMNULUI

CUM PUTEM SCĂPA DE FRICA ÎN SLUJIRE? Nu lăsa frica să schimbe planul binecuvântat. “Și toți munții lucrați cu cazmaua acum nu vor mai fi cutreierați, de frica mărăcinilor și a spinilor; vor da...

MUZICA – STIL DE VIAȚĂ

MUZICA V-ați imagina viața fără muzică? Cu siguranță, nu! Omul poate percepe muzica încă din pântecele mamei, însoțindu-l pe tot parcursul vieții, ca un prieten de nădejde. Fie că o ascultăm în mașină, la...

FRICA

frică= stare de adâncă neliniște și de tulburare, provocată de un pericol real sau imaginar; lipsă de curaj și sentimentul de vulnerabilitate pe care aceasta îl provoacă; spaimă; repulsie (violentă) suscitată de ceva sau...

ȘI TU POȚI FI UN SLUJITOR CREDINCIOS LUI HRISTOS

Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit, şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: «Iată-mă, trimite-mă!»” Isaia 6:8 Din toate timpurile lucrarea lui Dumnezeu a avut nevoie de slujitori. În...

Homosexualitatea: aspecte etice

Homosexualitatea este atracția sexuală pentru o persoană care aparține aceluiași gen sau comportamentul sexual dintre două persoane identice ca gen. Unii diferențiază genul de sexul persoanei, sexul fiind cel atribuit la naștere, iar genul...

CHEMAȚI SĂ MIJLOCIM

„Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru țară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc nici unul!” (Ezechiel 22:30) Dacă îi iubim...

FAMILIA ÎN PANDEMIE

Atunci când Dumnezeu a instituit familia, El a dorit ca cei din familie să petreacă cât mai mult timp împreună. Perioada aceasta contemporană, a industrializării, a secolului vitezei, a adus însă un mare deserviciu...

DRUMUL PĂCII

DRUMUL PĂCII

„Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!” (Matei 5:9) Odată cu păcatul, armonia din univers s-a distrus. Răutatea, silnicia și războiul guvernează inimile oamenilor, după cum este scris...

OMUL ŞI FRICA

„Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune …” (Geneza 1:31a). Dumnezeu aduce binele cu Sine. Dumnezeu este bun, toate lucrurile le-a făcut bune şi în vederea binelui. Dumnezeu...

FAMILIA ESTE LOCUL UNDE TEAMA DISPARE

Dragi frați, nu este o noutate faptul că trăim vremuri dominate de un sentiment de teamă. Oamenii se tem de instabilitatea societății, lipsuri materiale, singurătate, pierderea locului de muncă, boală, război … ș.a. Te...