Cauzele homosexualitățiiGründe für Homosexualität

Cercetătorii au propus mai multe cauze pentru homosexualitate:

Factorii genetici

Cel mai frecvent homosexualitatea este pusă pe seama factorilor genetici. Mulți sunt cei care acceptă baza genetică ca scuză.
Relații familiale disfuncționale

Un alt factor, despre care se susține că ar contribui la comportamentul homosexual, ar fi relațiile familiale dezordonate, familia în care mama este dominantă și tatăl pasiv. S-a constatat că mulți bărbați homosexuali fac aluzie la această disfuncționalitate în familie.

Abuzuri sau experiențe sexuale premature

Al treilea factor, care își aduce contribuția la proliferarea acestui viciu, sunt abuzurile sexuale și experiențele sexuale timpurii cu persoane mai vârstnice. Abuzurile și experiențele premature sunt factori esențiali pentru dezvoltarea ulterioară a unui comportament homosexual.

Încă din lumea antică se cunoșteau dorințele și practicile homosexuale. Din cele mai înalte până la cele mai joase straturi ale societății antice bântuia viciul homosexualității.

Gnosticismul consideră spiritul ca fiind în întregime bun, iar materia, adică trupul în esență rău. Ca atare ei susțineau ideea că desfrânarea nu are efect asupra sufletului, adică cu trupul putem face ce dorim. Pe fondul acestui curent gnostic, imoralitatea sexuală era înlesnită și tolerată. Datorită acestei învățături filozofice homosexualitatea a proliferat ajungând o practică și un obicei încetățenit.
Istoricul J.J. Doellinger numește homosexualitatea marea boală națională a Greciei antice. Acest viciu a fost învățat de romani de la greci. Nu exista pe acea vreme o opoziție puternică împotriva imoralității sexuale. Iată ce consemnează istoricul Gibbon: „Dintre primii cincisprezece împărați romani, Claudiu a fost singurul al cărui gust în dragoste a fost în întregime corect!”. Stratul superior al societății romane era caracterizat printr-o mare decădere morală.

Perspectiva biblică asupra homosexualității

In calitate de creștini, trebuie să luăm în considerare ce spune Biblia despre homosexualitate. Creștinismul era confruntat cu o situație în care religia antică păgână și imoralitatea sexuală mergeau mână în mână. Mesajul creștin al salvării întregii personalități, a întregului om, a trupului, a sufletului și a duhului a fost un lucru nou și aceasta a implicat în mod necesar o separare de păcat și acceptarea purității.

Pavel trăia într-o lume care a fost debusolată de curentul gnostic. Prin Evanghelie el a conectat oamenii la o putere miraculoasă de a trăi în puritate. Trupul este pentru Domnul era deviza lui Pavel iar gnosticii susțineau contrariul. Acum, putem să înțelegem de ce Pavel în epistolele sale își începe lista faptelor cărnii cu păcatele sexuale.

După Sfânta Scriptură, sexualitatea umană este legată de procreere – reproducerea după soiul său. Rodul omenirii – al soțului și al soției – este o altă ființă umană. De aceea, homosexualitatea nu poate duce la îndeplinire prima poruncă dată de Dumnezeu rasei umane. Genesa 1:28 „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ”. Astfel homosexualitatea este respinsă de planul inițial creator. În cartea Levitic avem o listă de porunci divine care au menirea de a apăra sfințenia căsătoriei. Levitic 18:22 „Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune”.

În cartea Romani Pavel individualizează homosexualitatea și spune următoarele cuvinte: Romani 1:24-28 „De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor, aşa că îşi necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin”.

Pavel, scriind corintenilor îi avertizează că acei care practică astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția: 1 Corinteni 6:9-10 „Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu”.

Există și alte pasaje biblice care descriu în mod indirect homosexualitatea ca purtare păcătoasă.
În concluzie, Cuvântul lui Dumnezeu condamnă în mod clar homosexualitatea ca fiind păcat. Prin argumentația biblică se poate demonstra că homosexualitatea este o violare a poruncii directe a Sfintelor Scripturi. Homosexualii își pot schimba radical stilul de viață și pot să fie vindecați doar în Hristos prin pocăință și credință.