CE ALEGI?

“Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși, și va găsi pășune“

“Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului! … Domnul este Dumnezeu, și ne luminează..” Binecuvântat să fie Domnul nostru Isus Hristos, care S-a întrupat și a venit ca să locuiască printre noi în urmă cu două mii de ani, iar acest eveniment îl sărbătorim în aceste zile. El este Domnul, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume să ne aducă lumina de la Tatăl, El care era, este și va fi lumina lumii.

Încă odată putem să spunem din toată inima: ”Această este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm și să ne veselim în ea! Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!”

În Ioan 12:46-47 găsim scris: “Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru că oricine crede în mine, să nu rămână în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu îl judec, căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea”
Cred că este timpul potrivit să ne punem câteva întrebări, care sunt urmate de răspunsuri și de mai multe alegeri și decizii pe care le face lumea din jur și noi: Cine este Isus și cine suntem noi? Aș dori să cercetăm Scripturile și să vedem ce spun ele despre Isus; să ne cercetăm și noi, ca să vedem ce spun ele despre noi, prin prisma alegerilor pe care le face lumea și noi.

1. Matei 16:13 “Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? […] Dar voi, cine ziceți că sunt? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu“
Și cine e lumea? Sunt fii ai întunericului, care trăiesc în păcat, iar noi suntem fii ai luminii, dacă Îl mărturisim și-L recunoaștem pe El ca Domn și Mântuitor personal.

2. Luca 2:11 “…astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul”
Și lumea? Rămâne nemântuită dacă nu acceptă oferta Lui, iar noi suntem mântuiți, dacă alegem să Îl acceptăm ca Mântuitor, și dacă ne ducem mântuirea până la capăt.

3. Ioan 14:6 “Isus a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”
Și lumea? Este pe calea largă care duce la pierzare, iar noi pe calea îngustă care duce spre cer și spre rai.

4. Ioan 10:9 “Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși, și va găsi pășune“
Și lumea? Nu intră pe ușă, ci sare gardul, precum lupii care atacă turma. Are o inima de piatră și este tare la cerbice, îl respinge pe Mântuitor, ba chiar și biserica apostată Îl ține la ușă, dar noi I-am deschis ușa inimii și L-am lăsat să intre în ea, în viețile noastre, și nu-L mai lăsăm să plece de la noi, nici El nici Duhul Sfânt pe care ni L-a dat.
5. Ioan 1:29 “Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” și evreii și lumea ce zic? A venit la ai Săi și nu l-au primit. S-au dus părinții Lui din casă în casă și nu s-a găsit loc de poposire pentru ei și de naștere pentru Fiul, așa că au ajuns într-un grajd și într-o iesle. Lumea încearcă în continuare să își ducă singură păcatele, sau alții încearcă să se justifice și să compenseze păcătoșenia lor făcând unele fapte bune sau ținând o parte din Lege crezând că așa pot să scape de ele. Dar noi am acceptat jertfa Lui, prin care am căpătat iertare și am fost curățiți de orice păcat în numele Lui, prin sângele Mielului.

6. Ioan 1:2-3 “Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viață, și viața era lumina oamenilor…”
Lumea crede în evoluție, ba chiar și unii așa-ziși creștini cred în evoluție, dar noi și toți creștinii adevărați credem în lucrarea măreață a Creatorului nostru și al întregului Univers.

7. Apocalipsa 17:14 “Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. și cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui” Ce a făcut și face lumea vedem în fiecare zi, cum se războiește cu cei sfinți, cum se luptă toate guvernele să-L scoată pe Dumnezeu din instituțiile statelor și din viața lor, dar noi rămânem credincioși Domnului nostru, Isus Hristos, care este Domnul Domnilor.
El este este Alfa și Omega, iar noi avem posibilitatea să alegem: ori să cerșim gunoaiele lumii împreună cu lumea sau să fim copiii Dumnezeului viu din veșnicie în veșnicie.

Doamne ajută-ne să alegem Lumina venită la Betleem și să sărbătorim veșnicia cu Cel care este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Calea, Adevărul și Viața, Ușa spre Împărăția Cerurilor, Mielul născut, crucificat, dar înviat, Creatorul nostru și al Universului. A Lui a fie toată slava, cinstea și gloria, acum și în veșnicii, Amin.

Mihai Borze