Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

Ce sunt gândurile?

Ca să citez pe cineva din lumea științifică “Gândurile sunt doar reacţii electro-chimice, dar numărul și complexitatea acestora le face greu de înțeles”, iar Charles Jennings (cercetător la MIT) spune: “Cumva … aceasta rezultă în gândire“

Gândirea aceasta ne-a dat literatură, filozofie, știință, moralitate și alte lucruri benefice care au condus la societatea în care trăim astăzi. Desigur, gândirea nu este doar “dulceață și lumină”. Tot ea ne duce la superstiții, sclavie și războaie.
GÂNDURILE CONȚIN INFORMAȚII
Gândurile noastre conțin o colecție impresionantă de informații (credințe, valori, atitudini, opinii, etc.), pe care le-am acumulat de-a lungul anilor și le-am stocat în mințile noastre. O parte dintre aceste informații sunt exacte, iar altele distorsionate. De aceea Pavel scrie: “a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.”
(2 Cor. 4:4)
Gândirea păcătoasă este adesea ceva cu care și noi credincioșii ne confruntăm. Uneori nu avem nici un control asupra gândurilor ce pătrund în mintea noastră și, cu toate acestea suntem capabili să controlăm acele gânduri prin puterea pe care o primim de la Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne ajută să recunoaștem gândurile așa cum sunt și cum să acționăm asupra lor.
CUVÂNTUL NE AJUTĂ SĂ CUNOAȘTEM GÂNDUL
Un psiholog probabil ar spune că poți modifica modul greșit de gândire prin observarea problemei, evaluarea, confruntarea și apoi substituirea cu o gândire sănătoasă. Cuvântul Lui Dumnezeu ne învață să ne plecăm genunchii, să ne mărturisim păcatele, să ne recunoaștem slăbiciunile și să ne exprimăm nevoia de ajutor. Apoi să Îi cerem Lui Dumnezeu putere, înțelepciune, călăuzire și o mai bună înțelegere.
Pavel subliniază importanța de a ne pune gândurile în ordine: “Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.” (Rom. 12:2) Tot el spune: “Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.”
(2 Cor. 10:5)
CONCLUZIE
În concluzie, gândirea este complexă și greu de înțeles ca mecanism, dar este ceea ce ne face oameni. Tot ea este cea care ne-a determinat să întoarcem spatele la ceea ce era definiția Lui Dumnezeu cu privire la bine și înspre a ne defini noi înșine ce este bine și ce este rău (Geneza 3). De asemenea, prin intermediul gândirii conștientizăm că trebuie să Îl iubim pe Dumnezeu cu acea dragoste care acționează (Ahava) și să vedem în cei care ne înconjoară chipul lui Dumnezeu (Tzedek).

Blejușcă Daniel