Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

TineretToate

[:ro]Chemare la iubire și iertare[:]

[:ro]

„Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu“
Ioan 15:12

Mă întreb deseori de ce este atâta amărăciune și resentiment printre frați? Noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți avem greșelile, temerile noastre cu care ne luptăm zi de zi.

Domnul ne cheamă la o dragoste nepărtinitoare unii față de alții, o dragoste iertătoare, ne cheamă la milă și la bunătate. Efes. 4:31-32 ”Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos“.

Este cu neputință să nu ne rănim unii pe alții, să nu ne dezamăgim, având o gândire greșită de multe ori. De multe ori înțelegem puțin sau deloc pentru că nu ascultăm cu băgare de seamă sau cel puțin nu ne interesează de frământările, temerile, dorințele celor din jurul nostru.

Iubiți pe cei ce v-au rănit, v-au jignit! Nu e greu să iubești pe cel care te iubește, nu e greu să iubești pe cel care nu-l iubește nimeni, dar e fantastic de greu să iubești pe cel care te rănește.
Neiertarea ne torturează, ne ia pacea și liniștea sufletului. Domnul nu ne spune să iertăm pentru ei, ci pentru noi. Neiertând apare amărăciunea care duce la ură, la moarte spirituală. Mat. 6:14 “Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta vouă greșelile voastre“ Ps. 37:8 „Lasă mânia, părăsește iuțimea; nu te supăra căci supărarea duce numai la rău“.

Dacă nu ai păcătuit, ai dreptul să nu ierți și să nu uiți. 1 Ioan 1:10 “Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos, și Cuvântul Lui nu este în noi“. Dar dacă ai păcătuit este obligatoriu ca să ierți și să uiți pentru că dacă nu, nu vei fi iertat nici tu.

Noi toți suntem slabi și păcătoși, greșim în anumite feluri, de multe ori judecăm văzând anumite situații, analizând din punctul nostru de vedere. Analizarea aceasta este bazată pe puține informații despre un caz sau situație, bazată de multe ori pe bârfă, dar noi totuși “NE DĂM CU PĂREREA”.

De fapt nu e treaba noastră să ne dăm cu părerea, să judecăm pe alții. Oare știm noi cu ce se frământă cineva? Cu ce lupte interioare se confruntă? Care sunt problemele lui? Care sunt temerile lui?
O cât de lesne ne leagă Satana (potrivnicul tuturora) cu prejudecăți. Oare cine este pârâșul fraților noștrii? Desigur știm cu toți pe Diavolul, atunci fraților lasă-l să-și facă treaba singur, nu-l ajutați voi, nu lucrați voi pentru el.

Așa dar haideți să nu avem prejudecăți, amărăciune, resentimente, plângeri unii împotriva altora, veniți mai degrabă să fim înțelegători, răbdători, iubitori și iertători. Dumnezeu este bun și îndelung răbdător El nu obosește iertând. Ps. 86:5 ”Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu cei ce te cheamă“

Ps. 86:15 “Dar Tu Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și credincioșie”.

Fiți buni fraților, plini de milă și mai degrabă să ne rugăm unii pentru alții știind că noi toți tindem spre același țel, mântuirea sufletului nostru. Domnul ne-a ales înainte, tot El ne-a dat și voința și dorința, tot El ne dă putere să-i slujim ca să sfârșim alergarea cu bine, ca să primim cununa vieții veșnice. Isus ne apucă de mână dacă se întâmplă să cădem, nu ne va părăsi, s-a rugat Tatălui pentru noi:
”Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia, pe care Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai Tăi, tot ce este al Meu este al Tău, și ce este al Tău este al Meu – și Eu sunt proslăvit în ei.” Ioan 17:9-10

Poate unii dintre noi ne regăsim în aceste gânduri, hai să-l rugăm pe Domnul să ne ajute să ne rugăm și noi pentru frații noștrii și să-i vedem prin ochii lui Isus. „Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (sau Avocat, grecește ,,Paraclet”, adică Apărător), pe ISUS HRISTOS, cel neprihănit” 1 Ioan 2:1 „Cine zice că este în lumină, și urăște pe fratele său, este încă în întunerec până acum”
1 Ioan 2:9.
Dragii mei, mântuirea este în Hristos, este dăruită gratis prin har, ne-a iertat toate păcatele noastre și și-a dat viața pentru noi “O IUBIRE DESĂVÂRȘITĂ”. Deci ce putem face noi? Haideți să iubim și să iertăm pe cei ce ne-au greșit, pe frații noștri. Haideți să luptăm lupta cea bună și nu unii împotriva altora.
1 Tim. 6:12 “Luptă-te lupta cea bună a credinței; apucă viața veșnică la care ai fost chemat, și pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire înaintea multor martori”

Efes. 6:12 “Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești”.

Vă salut pe toți frații din Austria cu o salutare sfântă, Domnul Isus să ne dea la toți o inimă după placul voii sale, IUBITOARE – IERTĂTOARE!

Dorina Damian

[:]