Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Cine merge după Isus?

La Matei 16:24 se spune: Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi:
„Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de
sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze.“
Isus nu obligă pe nimeni să Îl urmeze, dar celor ce vor le spune
câteva lucruri pe care trebuie să le facă:
-Să se lepede de sine: ceea ce înseamnă că Dumnezeu să fie
stăpân în viața noastră și să facem doar voia Lui.
-Să își ia crucea: crucea cuprinde mai multe lucruri, încercări,
ispite sau batjocurile din pricina credinței noastre.
Dar mai departe Isus ne spune că dacă Îl urmăm, oamenii vor
râde de noi și o să ne batjocorească, dar în versetul 26 pune întrebarea:
Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă
și-ar pierde sufletul?
Chiar dacă toată lumea este împotriva noastră și nu vom avea
o viață ușoară, dar Domnul Isus ne va răsplăti faptele noastre
vrednice de pocăință cu mai mult decât noi ne putem închipui.
Vrei și tu să primești această răsplată sus în ceruri? Dacă da, trebuie
doar să faci ce a spus Isus în versetul 24: Să îl urmăm, să ne
lepădăm de noi și să ne luăm crucea noastră.
Domnul Isus să te binecuvânteze și să te ajute să poți împlini
poruncile Lui.

Sarah Cerep