Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

TineretToate

Conferinţa de la PÖLLAU 2017

Departamentul național de tineret Gemeinde Gottes in
Österreich, organizează anual o întâlnire a tinerilor implicați
sau doritori să se implice în activitatea de slujire în cadrul
departamentelor de tineret sau școală duminicală, având ca
scop aprofundarea a diferite tematici, necesare în formarea și
desăvârșirea fiecăruia, atât ca slujitor cât îndeosebi ca și copil
a lui Dumnezeu.
La această conferință, au luat parte peste 80 de tineri, implicați
în diferite lucrări din cadrul bisericilor penticostale române,
răspândite pe tot cuprinsul Austriei, însoțiți de liderii regionali
ai departamentului de tineret, liderii naționali de tineret, prin
prezența fraților, diacon Ruben Avram și David Gagea, dar și a
președintelui Gemeinde Gottes Österreich, fratele pastor Ionel
Vlas.
Anul acesta conferința a avut motto-ul „Plini de Duh” și s-a
desfășurat pe durata a trei zile, respectiv 17-19 noiembrie, în
localitatea Pöllau (Steiermark). După cum menționează și motto-
ul, tematica abordată anul acesta a fost Duhul Sfânt. Invitat
al acestei conferințe a fost Dr. Ioan Brie, pastor în Biserica Penticostală
Emanuel din Sibiu și rector al Institutului Teologic penticostal
din București. Pe parcursul celor patru sesiuni, fratele
Ioan Brie, a oferit o învățătură biblică dar și aplicații practice din
experiențele acumulate în lunga perioadă de slujire ca pastor,
în ceea ce privește Botezul cu Duhul Sfânt, scopul acestuia, precum
și Darurile Duhului Sfânt, modul lor de operare și evaluarea
autenticității lor.
Duhul Sfânt are un rol vital atât în Bisericile apostolice, la
orice nivel departamental, căci fără EL am avea doar un spectacol
fad, dar și în câștigarea celor căzuți în păcat, pentru că Duhul,
convinge cu privire la păcat, realizează nașterea din nou și modelarea
unui caracter sfânt. Nu ne rămâne decât să ne luptăm,
să ne dorim, prezența Duhului lui Dumnezeu în mijlocul nostru
și să avem o viață de slujire cârmuită de Duhul Sfânt a Lui Dumnezeu.

Marian-Ionel Cutoi