Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

TineretToate

CONFERINȚĂ DE TINERET ÎN REGIUNEA SUD

Departamentul de tineret al Gemeinde
Gottes, regiunea de Sud, a organizat și anul
acesta, o conferință în care tinerii din regiune au
avut posibilitatea să slujească Domnului și să fie
slujiți.
Conferința a avut loc în data de 3
noiembrie, la Biserica Bethlehem din Graz și a
fost structurată pe două sesiuni. Coordonatorul
acestui eveniment a fost fratele Mihai Buzatu,
lider de tineret în biserica Bethlehem din Graz și
totodată liderul regional de tineret.
Tema conferinței „Cine este Dumnezeu
pentru tine?“ s-a dorit a fi o chemare adresată
tinerilor la reflecție personală, în vederea raportării
corecte la Dumnezeu.
În cadrul celor două sesiuni ale
conferinței, a existat un timp de închinare prin
cântare și rugăciune, fiind conduși în închinare de
tineri din biserica Bethlehem Graz, respectiv tineri
din biserica Logos Gleisdorf. Formatul conferinței
a permis ca tinerii din fiecare biserică prezentă,
să poată înălța Numele Domnului prin cântare.
Pe lângă liderii de tineret ai bisericilor din
zona de Sud, care ne-au transmit scurte saluturi
și îndemnuri, a fost împreună cu noi la închinare și
pastorul bisericii locale, fratele Zaharia Hancheș
care de asemenea a luat cuvântul, îndemnându-i
pe tineri potrivit temei conferinței.
Cuvântul de predică a fost transmis
tinerilor prin doi frați invitați la eveniment.
Fratele Ruben Avram, diacon în biserica Elim
Viena și liderul național de tineret, a rostit
mesajul Evangheliei la sesiunea de dimineață,
iar fratele Marinel Ciocan, prezbiter în biserica
Logos din Gleisdorf și responsabilul național al
departamentului de tineret, școala duminicală
și adolescenți, a transmis Cuvântul din partea
Domnului la slujba de după-amiază.
Dumnezeu și-a arătat îndurarea față
de tineri, vorbindu-le și cercetându-i. Mulțumim
Domnului pentru încă o conferință de tineret
folositoare.
Samuel Vlad