CONFERINȚĂ DE TINERET ÎN REGIUNEA SUD

Departamentul de tineret al Gemeinde
Gottes, regiunea de Sud, a organizat și anul
acesta, o conferință în care tinerii din regiune au
avut posibilitatea să slujească Domnului și să fie
slujiți.
Conferința a avut loc în data de 3
noiembrie, la Biserica Bethlehem din Graz și a
fost structurată pe două sesiuni. Coordonatorul
acestui eveniment a fost fratele Mihai Buzatu,
lider de tineret în biserica Bethlehem din Graz și
totodată liderul regional de tineret.
Tema conferinței „Cine este Dumnezeu
pentru tine?“ s-a dorit a fi o chemare adresată
tinerilor la reflecție personală, în vederea raportării
corecte la Dumnezeu.
În cadrul celor două sesiuni ale
conferinței, a existat un timp de închinare prin
cântare și rugăciune, fiind conduși în închinare de
tineri din biserica Bethlehem Graz, respectiv tineri
din biserica Logos Gleisdorf. Formatul conferinței
a permis ca tinerii din fiecare biserică prezentă,
să poată înălța Numele Domnului prin cântare.
Pe lângă liderii de tineret ai bisericilor din
zona de Sud, care ne-au transmit scurte saluturi
și îndemnuri, a fost împreună cu noi la închinare și
pastorul bisericii locale, fratele Zaharia Hancheș
care de asemenea a luat cuvântul, îndemnându-i
pe tineri potrivit temei conferinței.
Cuvântul de predică a fost transmis
tinerilor prin doi frați invitați la eveniment.
Fratele Ruben Avram, diacon în biserica Elim
Viena și liderul național de tineret, a rostit
mesajul Evangheliei la sesiunea de dimineață,
iar fratele Marinel Ciocan, prezbiter în biserica
Logos din Gleisdorf și responsabilul național al
departamentului de tineret, școala duminicală
și adolescenți, a transmis Cuvântul din partea
Domnului la slujba de după-amiază.
Dumnezeu și-a arătat îndurarea față
de tineri, vorbindu-le și cercetându-i. Mulțumim
Domnului pentru încă o conferință de tineret
folositoare.
Samuel Vlad

You may also like...