Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

CONFERINȚA MISIUNII EVANGHELICE APOSTOLICE

În data de 23 noiembrie a.c. a avut loc la Biserica Elim din Viena prima întâlnire de lucru a Misiunii Evanghelice Apostolice (MEA) cu tema: Biserica în misiune. Frații Mihai Borze și David Gagea sunt coordonatorii acestei misiuni evanghelice din Austria. Fratele Ghiță Rițișan, care este președintele Agenției Penticostale de misiune externă din România (AMPE), ne-a provocat cu întrebarea: de ce este nevoie de lucrarea de misiune? Au participat în jur de 60 de persoane din mai multe biserici din Austria care au pe inimă lucrarea de misiune, mulți dintre ei doresc să se implice în lucrarea de evanghelizare. Din partea Organizației Gemeinde Gottes din Austria a participat Ionel Pădurețu, membru în executiv. De asemenea a fost cu noi la părtășie Emil Meștereagă de la Biserica Vestea Bună din București, împărtășindu-ne experiența bisericii unde slujește cu privire la lucrarea de misiune.
Fratele Ghiță Rițișan a răspuns cu privire la nevoia de misiune prin:

1. ÎMPĂRTĂȘIREA VIZIUNII ȘI INFORMAREA BISERI CII CU PRIVIRE LA MISIUNE.
2. MOBILIZAREA RESURSELOR BISERICII ÎN VEDE REA MARII TRIMITERI.
3. COORDONAREA PROCESULUI DE TRIMITERE ȘI SUSȚINERE A MISIONARILOR PE TERMEN LUNG.
4. ASIGURAREA UNEI BAZE DE DATE CORECTE ȘI ACTUALE REFERITOARE LA MISIONARI.

De asemenea, pe parcursul celor două sesiuni, am fost îmbogățiți prin faptul că Dumnezeu cheamă și Dumnezeu unge – dar liderii Bisericii îi echipează pe oamenii lui Dumnezeu pentru slujire. Biserica Penticostală din România a trimis peste 70 de frați și surori în misiune internațională în multe țări ale lumii.
Suntem chemați cu toții prin cuvintele Domnului Isus: „Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui!” (Matei 9:37-38)

Redacția