Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

TineretToate

Conferința națională de tineret 2018

În data de 24.02.2018 a avut loc conferința națională de tineret a bisericilor penti- costale
române, Gemeinde Gottes Österreich(GGÖ), gazda conferinței fiind biserica
”Logos”, Gleisdorf. Prezența tinerilor a surprins așteptările tuturor. La fiecare sesiune au fost
între 700 și 800 de tineri, ocupând toate locurile disponibile, iar alții au fost nevoiți să stea
în picioare. Numărul frumos vorbește despre interesul lor crescând pentru Dumnezeu și Cuvântul Lui,
interes ce nu va fi lipsit de rod duhovnicesc. În deschiderea conferinței, pastorul bisericii
gazde, Traian Supuran, vicepreședinte al GGÖ, a avut un cuvânt de introducere, motivator pentru tineri.

Tema conferinței, Pasiune pentru Dumnezeu, a fost abordată pe parcursul a două sesiuni (dimineața și după-amiază) de către fratele Nelu Filip, pastor al bisericii ”Poarta Cerului” din Timișoara.

Pastorul Nelu Filip a prezentat mesajul biblic având drept suport Marea Poruncă de a-L iubi pe
Dumnezeu cu pasiune, cu toată ființa noastră și din Evanghelia după Luca cap. 9:57-62, subliind
două mari piedici în calea pasiunii pentru Dumnezeu: egoismul și confortul. În cea de-a doua
sesiune fratele Nelu Filip a subliniat faptul că pasiunea pentru Dumnezeu nu implică doar râvnă, ci
ea trebuie însoțită de înțelepciune și dragoste pentru oameni. Pasiunea adevărată, a concluzionat
fratele, este acea pasiune a creștinului prin mintea căruia gândește Hristos și prin inima căruia
simte Hristos. Cuvântul biblic a fost împletit de frumoase imnuri intonate de corul regional al tinerilor din zona de
vest, dar și de orchestra și corul bisericii ”Logos” Gleisdorf.
Între cele două sesiuni pastorul Nelu Filip a avut un cuvânt de învățătură pentru liderii de
tineret și pentru toți cei prezenți. Scopul, riscurile, rolurile și așteptările liderului de
tineret au fost aspectele pe care fratele Nelu Filip le-a abordat, iar chemarea, cunoștințele și
experiența îndelungată ca lider de tineret național în România au conferit mesajului autoritate
și persuasiune.
Pentru toate binecuvântările zilei aducem închinarea și mulțumirile noastre lui Dumnezeu! Iar
tuturor celor care s-au ostenit pentru organizarea acestei conferinței le mulțumim și credem că
Domnul le va răsplăti din belșug.

Romică Ciocan