Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

Copiii noștri beneficiază de bursă

Ministerul austriac al învățământului, Bundesministerium für Bildung und Frauen, are un program de ajutor financiar pentru elevi începând cu clasa a X-a a căror părinți au salarii mici, atât pentru cetățeni austrieci cât și pentru cetățeni ai altor state membre UE. Media generală a notelor NU reprezintă o condiție pentru acordarea sprijinului financiar. Ajutorul financiar reprezintă un sprijin social pentru familiile cu venit minim. Pentru a beneficia de acest sprijin financiar este nevoie de:

1. Completarea formularului de cerere, care se poate obține de la școala unde este înscris copilul sau poate fi descărcat de pe pagina web: http://schuelerbeihilfen.bmbf.gv.at; odată completat formularul trebuie apoi semnat de către directorul școlii și de către diriginte. Dacă elevul urmează să meargă o săptămână în excursie, trebuie să semneze și profesorul de sport.

2. Adeverința de venituri de la finanțe pentru părinți.

3. Meldezettel.

Termenul limită de depunere a dosarului este 31.12.2015. Începând cu luna septembrie se poate depune dosarul la fiecare capitală de Land, și se poate trimite prin poștă. Dosarul trebuie însă să conțină toate documentele menționate mai sus. Se poate depune dosarul și după data de 31 decembrie, dar ajutorul va fi diminuat. Ajutorul este de 1 130 de euro pentru un an școlar.