Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

CRĂCIUNUL ÎN SOCIETATEA MODERNĂ

Ne apropiem cu pași repezi de una dintre cele mai îndrăgite sărbători de la finalul anului creștin. În societatea modernă, Crăciunul pe de o parte este sărbătoarea care îi motivează pe creștini să facă acte de caritate, iar pe de cealaltă parte Crăciunul este văzut ca o sărbătoare prea comercializată, prea tumultuoasă, prea extenuantă și cu puține semnificații spirituale.
Toate acestea din cauză că creștinii au ajuns să sărbătorească Crăciunul fără Sărbătoritul – ISUS.
Bunicii și părinții generației de tineri de astăzi tânjesc/ râvnesc după întoarcerea la Crăciunul care îl avea în centru pe Isus, Biserica și familia. Așadar, această imagine creionată naște ideea unui trecut ideal care zugrăvește o epocă de aur, dar care nu a existat niciodată.
CE SPUNE NOUL TESTAMENT DESPRE NAȘTEREA LUI ISUS?
În opinia celor mai mulți creștini cele mai semnificative sărbători dintr-un an sunt Crăciunul și Paștele. Însă, privind în istoria creștinismului, putem observa că nu a fost întotdeauna așa. În primele secole ale creștinismului Biserica nu sărbătoarea nașterea lui Isus. Ci cea mai importantă sărbătoare a Bisericii a fost Paștele. Astfel, accentul era pus pe moartea și învierea lui Isus și pe așteptarea revenirii iminente a lui Isus Hristos.
Evangheliile Noului Testament scot în evidență cel mai bine temele care au fost accentuate cel mai mult în Biserica primară. Din cele patru Evanghelii, doar două dne oferă o narațiune destul de importantă despre nașterea lui Isus Hristos. Și cu toate acestea, narațiunile din cele două Evanghelii sunt cu detalii și elemente diferite. Pe de o parte, Matei include detalii precum magii, steaua și fuga în Egipt, iar pe de cealaltă parte Luca menționează păstorii, îngerii și mulțimea de oștire cerească. Apoi apostolul Pavel în Epistola către Galateni 4:4 face un comentariu referitor la nașterea lui Isus. Așadar, în Noul Testament avem foarte puține referiri la nașterea lui Isus în comparație cu pericopele care prezintă moartea și învierea lui Isus, atât în Evanghelii, cât și în epistolele pauline.
Crăciunul a devenit o sărbătoare creștină atât de importantă, încât ne este greu să privim înapoi și să răspundem la întrebările care se nasc: cât de mult vorbește Noul Testament despre sărbătoarea nașterii lui Isus?
CARE ESTE ISTORICUL CRĂCIUNULUI?
De ce nu a fost sărbătorită nașterea lui Isus în primele trei secole? Când a fost sărbătorit prima dată Crăciunul? Care sunt factorii teologici pentru introducerea acestei sărbători în viața Bisericii? Care este contextul în care s-a propus stabilirea unei zile de naștere a lui Isus pentru a fi serbat? Care este mesajul Crăciunului astăzi? Astfel de întrebări sunt multe, dar câți dintre creștinii de astăzi mai sunt interesați să cunoască adevărul despre ceea ce ei pretind că știu ce sărbătoresc? Cu toate acestea faptele creștinilor în serbarea Crăciunului confirmă cât de departe sunt de Adevărul absolut.
Sărbătoarea Crăciunului este asociată astăzi cu schimbarea cadourilor care exprimă afecțiunea personală. Argumentul cel mai des auzit pentru această asociere îi are în vedere pe magii care i-au adus daruri lui Isus. Întrebarea care se naște din această afirmație este: Ce legătură există între Crăciun și cadourile care au un rol atât de central astăzi în această sărbătoare? Răspunsul este unul simplu: nicio legătură. Atunci, de ce facem cadouri? Magii nu și-au schimbat darurile între ei, nu și-au făcut cadou unul altuia, ci ei i-au adus daruri lui Isus.
CARE ESTE DARUL PE CARE ÎL VEI ADUCE LUI ISUS?
Care este darul pe care îl vei aduce lui Isus anul acesta când Îi vei serba ziua? Sau ești prea ocupat ca să te mai gândești și la Isus? Scopul multitudinii de întrebări retorice puse în acest articol au drept scop transmiterea unui mesaj de trezire. Putem spune cu certitudine că sărbătoarea Crăciunului în societatea modernă și-a pierdut puținele semnificații spirituale pe care le-a avut de-a lungul istoriei și a devenit un festival comercializat. Mesajul întrupării Cuvântului este trecut cu vederea ușor în ziua de Crăciun.
Ruben Vreme