Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

CREAȚI DUPĂ CHIPUL SĂU, CRESCÂND ÎN ASEMĂNAREA CU EL

Fiind creați „după chipul și asemănarea lui Dumnezeu” (Gen. 1:26), avem o voință liberă, capacitatea de a gândi, dorința de a ne relaționa, capacitatea de a iubi, de a crea, de a ne înmulți, de a conduce, de a organiza. Toate acestea sunt daruri minunate pentru noi! Organismul nostru fizic este minunat, un microcosmos extraordinar, care reflectă măiestria și înțelepciunea lui Dumnezeu, primind „suflarea de viață” și devenind astfel trupul/recipientul unui suflet viu.
David exclamă în Psalmul 134, versetele 13 la 18: „Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor! Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine.”
Noi, oamenii, ne asemănăm în multe domenii dar suntem în același timp extrem de diferiți unii față de alții. Planul și scopul lui Dumnezeu a fost să ne creeze ca persoane unice. El ne-a înzestrat ca să îl glorificăm pe El prin influențe specifice – în mod natural (cu personalitatea și temperamentul dăruit de El) și în mod supranatural (cu darurile spirituale dăruite de Duhul Sfânt). Descoperirea felului în care ne-a creat Dumnezeu ne poate aduce încântare și iluminare. Cunoașterea și punerea în practică a imboldurilor pe care le primim prin motivația dată de El sunt ambele indispensabile în biruințele noastre spirituale. Înțelegându-ne pe noi înșine și pe ceilalți (care sunt atât de „altfel”), înțelegând că toți avem atât trăsături pozitive, cât și negative, vom fi ajutați în a ne maturiza, a ne forma ca slujitori mai eficienți, vom rezolva mai ușor conflictele cu noi înșine și cu ceilalți. De asemenea, cerând ajutorul Duhului Sfânt, vom putea să ne împotrivim slăbiciunilor noastre și să biruim propriile ispite. Vom înțelege că de cele mai multe ori cauza comportamentelor negative ale altora, care ne rănesc, nu este „reaua lor voință” ci lipsa biruinței lor asupra slăbiciunilor proprii. Fiind conștienți de asta, și mereu într-un duh al rugăciunii, al mijlocirii, vom ierta și vom depăși multe „situații-limită”.
Într-o măsură mai mică sau mai mare, fiecare dintre noi suntem familiari cu expresia „temperamente umane”, care se referă la tipologia, clasificarea oamenilor în funcție de trăsăturile lor interioare înnăscute (activi sau rezervați/pasivi), de motivațiile tiparelor lor de comportament (orientați spre oameni sau spre sarcini) precum și în funcție de modalitățile acestora de raportare la ceilalți (extraversiunea sau introversiunea).
SE DISTING ASTFEL:
Cei activi, extrovertiți, orientați spre oameni, sangvinici: personalități influente, inspiratoare, interactive.Cei activi, orientați spre sarcini, colerici: personalități dominante, revendicatoare, ferme, hotărâte, determinante.
Cei activi, orientați spre sarcini, colerici: personalități dominante, revendicatoare, ferme, hotărâte, determinante. Cei pasivi, introvertiți, orientați spre sarcini, melancolici: personalități competente, perfecționiste, grijulii, contemplatoare, abile și precaute.
Nu există temperamente „pure 100%”, ci fiecare dintre noi avem un temperament predominant, însoțit de unele elemente din celelalte temperamente. Temperamentele nu sunt bune sau rele, nici superioare unul altuia, fiecare având atât trăsături pozitive cât și trăsături negative. În scurta și succinta descriere de mai sus au fost enunțate câteva aspecte pozitive ale temperamentelor.
În cele ce urmează, voi reda un fragment din lucrarea „Ești unic în Cristos”, scris de Mels Carbonell, Ph.D. care reia fiecare temperament, specificându-i motivațiile, dorințele, precum și ce avem nevoie să învățăm, pe baza unor referințe biblice.
«TEMPERAMENTUL SANGVINIC
Ce îl motivează: recunoașterea și aprobarea.
Dorințele specifice: prestigiu, relații prietenești, eliberare de detalii, oportunități de a-i ajuta și de a-i motiva pe alții, ocazii de a-și exprima ideile.
Are nevoie să învețe că: timpul trebuie să fie bine administrat, termenele limită sunt importante, a fi responsabil este mult mai important ca a fi popular, a fi un mai bun ascultător îți îmbunătățește capacitatea de a-i influența pe ceilalți.
Perspectiva biblică: Fii umil, evită mândria –

„Smerește-te înaintea lui Dumnezeu ” (Iacov 3:17)

Controlează-ți vorbirea – „Orice om să fie grabnic la ascultare și încet la vorbire” (Iacov 1:19)

Fii mai organizat – „Toate să se facă în chip cuviincios și cu rânduială” (1 Corinteni 14:10

Fii răbdător – „Roada Duhului este … răbdarea” (Galateni 5:23).
TEMPERAMENTUL COLERIC
Ce îl motivează: provocările și dorința de control.
Dorințele specifice: să aibă autoritate, să iasă de sub controlul altcuiva, să aibă activități cât mai variate, slujbele să fie dificile, să aibă oportunități de avansare, să nu i se dea ultimatumuri ci mai degrabă posibilitatea de a alege.
Are nevoie să învețe că: are nevoie și de alții, are voie să se relaxeze, e nevoie și de controale, fiecare are o autoritate, autocontrolul și înfrânarea sunt foarte importante, e nevoie să te concentrezi în a sfârși bine un lucru, este înțelept să ai sensibilitate față de nevoile oamenilor.
Perspectiva biblică:

Fii mai sensibil, mai blând, nu mai autoritar – „înțelepciunea care vine de sus este (…) blândă”. (Iacov 3:17)

Controlează-ți sentimentele și acțiunile – „Mâniați-vă și nu păcătuiți” (Efeseni 4:26)

Concentrează-te asupra unui singur lucru odată – „…fac un singur lucru” (Filipeni 3:13)

Să ai atitudinea unui slujitor – „Slujiți-vă unii altora în dragoste” (Galateni 5:13).
TEMPERAMENTUL MELANCOLIC
Ce îl motivează: corectitudinea și calitatea.
Dorințele specifice: să primească sarcini clar definite, bine planificate, detalii, riscuri limitate, timp de gândire.
Are nevoie să învețe că: sprijinul total nu este întotdeauna posibil, explicarea completă nu este totul, termenele limită trebuie atinse, mai multă credință va duce la o eficiență mai mare.
Perspectiva biblică:

Fii mai încrezător – „Tot ce este vrednic de iubit tot ce este vrednic de cinste (…) aceea să vă însuflețească” (Filipeni 4:8)

Evită un spirit critic și amar – „Orice amărăciune (…) să piară” (Efeseni 4:31)

Fii bucuros – „Roada Duhului este (…) bucuria…” (Galateni 5:22)

Nu te îngrijora – „Nu vă îngrijorați de nimic…” (Filipeni 4:6)
TEMPERAMENTUL FLEGMATIC
Ce îl motivează: stabilitatea, suportul, sprijinul.
Dorințele specifice: identificare cu un grup, domeniu de specializare, modele de lucru stabilite, siguranță a situației, mediu familiar constant
Are nevoie să învețe că:
schimbarea înseamnă oportunitate, prietenia nu este totul, disciplina este bună, curajul și asumarea riscurilor sunt necesare câteodată.
Perspectiva biblică:

Fii curajos și puternic – „Întărește-te și îmbărbătează-te” (Iosua 1:16)

Fii încrezător și fără frică – „Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică” (2 Timotei 1:7)

Fii mai entuziasmat – „Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul” (Coloseni 3:23)»
După această trecere în revistă a temperamentelor și specificului lor, ar fi important de enunțat câteva îndemnuri practice pentru fiecare dintre noi.
Să nu folosim ca scuză expresia „așa sunt eu”. Să nu îl considerăm pe Dumnezeu neputincios în a ne elibera de slăbiciunile din viețile noastre. Să nu fim prea dictatoriali, concentrați pe noi înșine, nici prea nesiguri, sau prea critici cu alții spunând „așa m-am născut eu”.
Prin relația personală cu Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, prin credința în El, fiind transformați înspre asemănarea cu Hristos, ceea ce vom face va fi prin puterea lui Dumnezeu din viața noastră. Noi vom deveni ceea ce Dumnezeu vrea să devenim, eliberați de centrare pe sine, de egoism, de mânie necontrolată, de amărăciune, de hipersensibilitate. Vom învăța să fim controlați de îndemnurile Duhului Sfânt așa încât Dumnezeu să primească gloria din tot ceea ce spunem și facem.
Daniela Milinceanu