Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Credința lui Moise

Exodul 4:13 Moise a zis: „Ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți!”Când Dumnezeu i se descoperă lui Moise, la Horeb, acesta este uimit de rugul în flăcări care nu se mistuia.
Dumnezeu Îl strigă pe nume, iar Moise răspunde. Dumne-zeu îi spune lui Moise cum va izbăvi pe Israel, și cum va fi folosit el pentru această lucrare măreață. Prima reacție pe care Moise o are este de respingere.
Dumnezeu îi des-coperă planul Său cu privire la viața lui, dar acesta ezită să îl accepte. Moise a fost conștient de responsabilitatea necesară pentru o astfel de lucrare, dar și defectele și neajunsurile sale. Nu avea o poziție socială care să îl avantajeze, era un ucigaș și un fugar. Nu era un om înstărit, ci păstorul turmei socrului său. Circumstanțele în care se afla Moise erau cât se poate de nefavorabile.
Cu toate acestea Dumnezeu îi spune că prin el va scoate pe poporul lui Israel din Egipt.Moise acceptă în cele din urmă voia lui Dumnezeu, prin credință. Tot ceea ce are, este cuvântul lui Dumnezeu, în care el s-a ancorat.
De-a lungul călătoriei lui cu Dumne-zeu, Moise este trecut prin încercări, care aveau ca scop zi-direa credinței lui. La puțin timp după ce iese din Egipt, se oprește în fața Mării Roșii împreună cu tot Israelul, urmărit de Faraon și armata lui. În ciuda răzvrătirii poporului, el își păstrează calmul și se încrede în Domnul că îi va izbăvii (Exodul 14:13-14). Când poporul cârtea împotriva lui Mo-sie, la apele de la Mara, acesta strigă către Domnul, dar nu ca să își facă dreptate, ci ca să îi izbăvească. Altă dată poporul se ceartă cu Moise la Refidim, acesta s-a rugat Domnului. Credința lui Moise este arătată prin deciziile și faptele sale.
După moartea lui, Cuvântul Domnului afirmă în Deuto-ronomul 34:10-12 următoarele: „În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Nici unul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care l-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva su-pușilor lui și împotriva întregii țări, și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel.”Ceea ce înțeleg din viața lui Moise este că totul se în-vârte în jurul credinței autentice. O credință bazată pe încrederea deplină în fagăduințele și cuvântul Domnului. O credință care nu te lasă să stai nepăsător când Dumne-zeu vrea să te folosească. Să nu răspundem asemenea lui Moise, șovăind sau privind la slăbiciunile noastre atunci când Dumnezeu ne cheamă în lucrare, ci să acceptăm cu credință deplină planul Său.

Mihai-Eduard Pop