Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

CREDINȚA NE DĂ PACEA

„Vă las pacea, vă dau pa-cea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tul-bure inima, nici să nu se înspăimânte” (Ioan 14:27)

Pe tot cuprinsul pământului lumea vorbește despre pace și o caută, totuși, foarte puțini o simt. Trăim o dramă globală. Pacea este o sta-re de siguranță, calm și liniște. Pacea este absența războiului, a luptelor, a violenței, a agi-tației, a certurilor, a terorismului. Este un loc unde totul coexistă în armonie și perfectă libertate. Pacea este o stare de armonie între frați, surori, prieteni, în familie și în Casa Domnului. Pacea minții și a inimii este cea mai importantă formă a păcii pentru fiecare persoană din lume. Această pace o găsim numai într-o relație intimă cu Dumnezeu Tatăl, Domnul Isus și Duhul Sfânt. Așa cum scrie în Filipeni 4:6,7 „Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dum-nezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Și pacea lui Dum-nezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gându-rile în Hristos Isus.” În aceste versete vedem că, atunci când apar motive de îngrijorare, trebuie să venim imediat cu ele înaintea Domnului, apoi să-I mulțumim pentru toate lucrurile, fiindcă El este cel care a luat aminte, are putere să intervină și să lucreze. Povara nu mai este asupra noastră, I-am dat-o Celui care este purtătorul de poveri, Celui care are toată puterea, să-L credem, noi vom primi pacea Lui care ne va proteja de atacurile celui rău.Viața aceasta este o amenințare continuă. Domnul ne porun-cește clar să nu ne îngrijorăm, fiindcă îngrijorarea este un păcat. El știe cum îi chinuie cel rău pe cei care și-au pierdut pacea. Fără pace nu ne putem bucura de ziua de azi, fiindcă ne gândim la ceea ce va fi mâine.

Trebuie să ne oprim, să medităm profund la Cuvântul Domnului. El este medicamentul cel mai puternic pen-tru noi. La Golgota s-a încheiat pacea între Dumnezeu și om. Să rămânem în pacea Lui cea adevărată, să păstrăm în geometria sufletului nostru, această consacrare a Domnului Isus, pentru că ne-a iertat multiplele păcate și fărădelegi.Fără pacea lăuntrică nu poate fi pace și împăcare în lume. Să alergăm după pacea lui Dumnezeu, căci oricând o putem pierde dacă nu avem ochii ațintiți la Părintele păcii și inima să ne fie lipită de Domnul nostru. „Dumnezeul nădejdii, să vă umple cu toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin pu-terea Duhului Sfânt, să fim tari în nădejde!” (Romani 15:13) „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” (Ioan 14:27). Mărturisesc că în multe circumstanțe din viața mea, timp de 79 de ani, m-a purtat în carul Său de biruință Domnul Păcii și al îndurării. Îi mulțumesc foarte mult! Firul vieții mele, se apropie de sfârșit și doresc să trăiesc în sfințenie și părtășie cu Domnul, să ajung în patria cerească, țara păcii, să fiu vrednică de îndura-rea și mila Domnului care mi-a salvat sufletul și mi-a dat PACEA LUI.Domnul Isus este Prințul păcii, Părintele veșniciilor, să-L iu-bim cu toată încrederea și să conștietizăm că la El găsim TOTUL. „Să urmăriți pacea cu toții și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.” (Evrei 12:14).

 

Aurelia-Eva Dobrotă