Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Credința și încrederea

Viața noastră nu este o viață de griji și de neliniște, ci
o viață de credință și veghe. Tatăl nostru ceresc cunoaște nevoile noastre, înainte de a-I cere
ceva. Putem să mer- gem la culcare la ora potrivită, fără a ne istovi, stând prea târziu și făcând
planuri.

Dacă am învățat să avem încredere și credință în DOM- NUL, nu vom avea insomnii din princina
presimțirilor în- tunecoase, ci vom arunca orice îngrijorare asupra LUI, ne vom gândi la harul Său
și El ne va da un somn dulce.
La sânul Său ne odihnim în perfectă siguranță, atât în viață cât și în moarte, dar și în veșnicie.
Să ne încredem în dragostea și călăuzirea Sa și în clipa plecării noastre de pe pământ pe calea pe
care ne-a trasat-o, să mergem drept înainte în credință și încredere în Dumnezeul cel viu.
În 2 Cronici 20:17, în ultima parte a versetului scrie: „… Domnul va fi cu voi!“. Dacă Domnul
este cu noi, puțin să ne intereseze că suntem părăsiți de oameni, vom birui în lupta vieții, și cu
cât încercările vor fi mai mari, cu atât mai slăvită va fi biruința. Sigur că Domnul este cu noi
dacă sun- tem și noi cu El, să avem încredere în credincioșia Lui și credință în cuvântul Său, să
ascultăm poruncile Lui, iar El va fi sigur cu noi oriunde, și ne va întări mental, spiritual și
trupește.
În Psalmul 103:5, David îl prezintă pe Dumnezeu ca fi- ind cel care „Îți satură de bunătăți
bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul“. Acest Psalm mi se potrivește perfect mie.
„Anii vieții noastre se ridică la șaptezeci de ani, pentru cei tari la optzeci…“, spunea omul lui
Dumne- zeu Moise în Psalmul 90:10, concluzionând în versetul 12:
„Învață-ne să ne numărăm bine zilele“.
Traian Dorz a scris într-una din multele lui poezii, și anume în poezia „O, om! Ce mari răspunderi
ai”, următoa- rele versuri: „-O, nu uita!…- Fii credincios – Cu grijă și cu teamă! – Să lași în
urmă luminos, – Un semn, un gând, un drum frumos – Căci pentru toate, ne-ndoios, – Odată vei da
seamă“.
Ajută-ne, Doamne, să ne cercetăm cu adevărat cum
stăm cu viața de credință și încrederea în Tatăl, Domnul Isus și Duhul Sfânt, să luăm hotărârile
cele bune după Cuvântul Său divin!
Am împlinit zilele acestea vârsta de 80 de ani și am nădejdea cu toată certitudinea și
îndrăzneala să spun că Domnul Isus Hristos este proslăvit în viața mea și prin moartea mea. Pentru
mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Alergarea mea pe acest pământ străin se apro-
pie, doresc să merg pe plaiurile cerești. Așa să ne ajute Dumnezeu din înălțimea slavei Sale pe
toți și să ne învălu- ie ființele în lumina bucuriei!
Mulțumiri aduc surorilor, fraților, copiilor pe care îi stimez, fraților slujitori, care m-au
purtat în rugăciuni prin încercările prin care am trecut.
Dragii mei, va dau un sfat: nu uitați că oamenii spiri- tuali și plini de destoinicie și cunoștință
devin tot mai asemănători cu Domnul, sunt mulțumiți cu ce au, trăiesc cumpătați și modești. Nu țin
la lucrurile pământești și pieritoare, nu sunt mânioși, irascibili sau duri, ci răbdători și
blânzi. Să trăiți echilibrați, chiar și în viața cea mai întunecoasă, conștientizând că Domnul are
o imensă pu- tere, care luminează în noi prin Duhul cel Sfânt. Numele Lui să fie slăvit în casele
de rugăciuni, să trăiți uniți și cu dragoste între voi. Străduiți-vă să agonisiți comori acolo
unde veți fi pentru totdeauna, să trăiți veșnicia cu Domnul Isus. Viața veșnică nu începe în
momentul morții, ci în cel al CREDInȚEI și ÎnCREDERII în DOMnul CEl VIu. Așa să ne ajute Dumnezeu!

 

Aurelia Eva Dobrotă