Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieToate

CREȘTINUL ȘI LUCRURILE MATERIALE

Oare ce ne răspunde Biblia la întrebarea: Cum este privit creștinul de către Dumnezeu în raport cu lucrurile materiale? Pe acest pământ, Dumnezeu ne-a dăruit felurite binecuvântări, atât spirituale (mântuire, viață veșnică etc), cât și materiale (bani, posesiuni etc). „Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc!“ (Ps. 24: 1). În Luca 16:1 este scris despre un ispravnic necredincios, care a fost pus să gestioneze averea unui om bogat. La un moment dat, ispravnicul a fost pârât că risipește averea stăpânului său. Tatăl nostru ceresc ne-a făcut și pe noi administratori ai bogățiilor Lui. Oare noi ce facem cu ele? Le risipim și noi ca acest ispravnic sau le administrăm cu responsabilitate și frică de Domnul?
Dacă-L cinstim noi pe Dumnezeu cu averile noastre, El ne promite că ne va binecuvânta (Prov. 3:9-10). Dacă vom folosi resursele primite cu înțelepciune și dacă dăruim și altora din ele, Biblia ne spune că adunăm în cer comori care nu vor pieri (Matei 6:19-20).
Este esențial să conștientizăm că modul în care administrăm bunurile primite de la Dumnezeu se întoarce în folosul sau împotriva noastră, atât aici pe pământ cât și în veșnicie („…pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut…“ (2 Cor. 5:10).
Dorim noi ca la sfârșitul vieții să fim numiți ispravnic credincioși? Doamne fă-ne niște ispravnici înțelepți, care să folosim binecuvântările primite pentru scopurile Tale! Ajută-ne să administrăm cu înțelepciune și cu multă responsabilitate tot ce ne-ai dăruit!

Ovidiu Vlad