Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

TineretToate

Cum poți să te bucuri că ai scăpat de piedicile în vederea botezului?

Atunci, Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Isus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis: „Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi sîn apă, și Filip a botezat pe famen. (Faptele Ap. 8:35-38)
SFATURI:
1. Prinde prilejul de a scăpa de piedici, căci amânarea poate fi fatală. „Atunci”- câte amânări, câte neînțelegeri ne-au adus suferință pentru că nu am acționat la timp, că am lăsat șoaptele celui rău să fie acceptate de urechea inimii, care au înăbușit susurul blând care ne vorbea că e momentul potrivit ca El să ne binecuvânteze.
2. Acceptă colaborarea, fii optimist în voia Lui-„Filip a luat cuvântul”- de câte ori ne-a vorbit Domnul prin frați, predici, cântări, vise, iar noi l-am denaturat prin îndoială, necredință, am privit la om în loc să primim Cuvântul, am judecat după mintea noastră şi am rămas legați şi împiedicați în a ne bucura de biruință.
3. În colaborare trebuie să fie înălțat Isus. „A început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Isus.“-orice gând, orice vorbă, orice atitudine, orice stare nepotrivită, împiedică drumul înspre bucuria biruinței.
4. Fii atent pe drum mereu, când apare soluția să poți beneficia de ea. „Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă.”- de câte ori am fost orbi în a vedea planul Domnului cel Minunat care Îl are cu noi, datorită că urmăream alte scopuri în viață, iar interesul nu era aprins pentru a găsi soluții în a ieși învingători în Numele Domnului.
5. Întotdeauna caută să fii liber în tot ceea ce vrea Domnul, prin a privi la soluția dată, ca la unica soluție. „Și famenul a zis: «Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat?»”-pentru a putea vedea clar dacă avem vreo piedică, în primul rând trebuie să ne întrebăm, să ne cercetăm şi să cunoaștem bine răspunsul.
6. biruința este garantată, când e inima toată predată. „Filip a zis: «Dacă crezi din toată inima, se poate»“- transformarea nu va suferi amânare când inima a respectat rânduiala, pentru că fiecare lucru în viață are legea lui.
7. responsabilitatea noastră va fi dovedită prin acțiunea noastră înfăptuită. „Famenul a răspuns: «Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.»”- doar când o inimă e deschisă, Domnul poate să lucreze, până atunci El stă la ușă şi bate.
8. Fii hotărât în a acționa. „A poruncit să stea carul”- orice bine care trebuie făcut, acționează în siguranță deplină, fără teamă sau rețineri.
9. Smerește-te prin a te uni cu conlucrătorul tău, „s-au coborât amândoi în apă”- smerenia şi unitatea sunt două forțe care pot desăvârși biruința asupra piedicilor.
10. Înfăptuiește până la capăt ce ai început „și Filip a botezat pe famen”- o vorbă spune că: „drumul spre iad e pavat cu intenții bune, – am vrut să fiu mai pocăit, am vrut să iert mai mult, am vrut să iubesc mai mult, am vrut să postesc, am vrut şi am vrut multe“- ,dar ceea ce am făcut va rămâne scris. (Fil. 2:12)
Închei: „Astfel dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.”
Daniel Căuneac