Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

CUM POȚI TRECE PESTE ÎNCERCĂRILE CU PRIVIRE LA TRUP?

Atunci, Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți; la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de El și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini.“ Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: «Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.»“ (Matei 4:1-4)
SFATURI:
1. Înțelege că există un timp stabilit: „Atunci” – examenele în viață sunt stabilite după împrejurări, după dorințele omului. Tot așa şi încercările au un început şi un sfârșit, de aceea să nu ne umplem mintea cu îngrijorare, gândindu-ne când vom scăpa. Totodată ele pot veni în viața noastră până le vom depăși, de aceea să nu ne mirăm uneori dacă vom avea aceleași ispite o perioadă mai îndelungată.
2. Trebuie să acceptăm noi personal examinarea: „Isus a fost” – e drept că încercările, suferințele, necazurile nu ne plac, dar orice școală în viață are o țintă, o diplomă.
3. E foarte importantă o călăuzire sigură pe un drum neumblat: „dus de Duhul” – încrederea noastră trebuie să fie 100% în Dumnezeu. Când ne bazăm pe noi înșine, examenul este deja eșuat, căci toată slava trebuie să o dăm Domnului.
4. Trebuie acceptat chiar şi locul de încercare: „în pustie” – mulți ar vrea să meargă la examen cu tot cu biroul unde au învățat. Noi trebuie, însă, să strângem în inimă Cuvântul lui Dumnezeu.
5. Acceptă confruntarea stabilită, nu o ocoli: „ca să fie ispitit de diavolul” – tendința este să fugim, lăsând totul datorită fricii de necunoscut, acceptând descurajarea, poarta înspre eșec. Dar numai prin test putem urca trepte înspre împlinirea planului Sfânt de sus cu noi.
6. Renunță la tot ce te împiedică, pentru a vedea examenul cu rost în viață: „Acolo a postit” – întotdeauna trebuie să existe un început, dacă vrem să avem un sfârșit binecuvântat.
7. Fii hotărât pentru Domnul: „patruzeci de zile” – Domnul privește la inima noastră, vorbele rostite nu ar trebui să fie doar de pe buze când dorim să ne înrolăm în planul Său cu noi.
8. Hotărârile pentru slujire trebuie să fie necondiționate: „și patruzeci de nopți” – hotărârile noastre trebuie să fie luate împreună cu Dumnezeu, pentru că El știe viitorul nostru, prin ce necazuri, probleme sau drumuri trebuie să pășim în noapte. Poate e nevoie de așteptare până vor apărea zorile dimineții.
9. Recunoaște neputința ta, înțelegând dependența de Dumnezeu: „la urmă a flămânzit” – scopul încercării este de a descoperi clar puterea lui Dumnezeu şi cine suntem noi.
10. Dulcele nu întotdeauna este sănătos, de aceea e foarte important să vezi cine deține dulcele: „Ispititorul” – forma de a atrage oamenii spre rău este momeala, haine ale adevărului peste minciună, blana de oaie peste lup.
11. Veghează, căci ești urmărit de vrăjmașul sufletului: „s-a apropiat” – diavolul caută punctele noastre slabe, de aceea să căutăm mereu să rămânem sub protecția lui Dumnezeu.
12. Înțelege căci cel rău caută să oprească planul lui Dumnezeu: „de El” – când omul vrea să se-ntoarcă la Dumnezeu, când vrea să înceapă o lucrare nouă de slujire, diavolul vrea să o oprească. Să nu o luăm înaintea Domnului, dar nici să rămânem în urmă, doar împreună vom fi mai mult ca biruitori prin El.
13. Caută să discerni bine glasul celui care îți vorbește: „și I-a zis:” – şi astăzi prin tot felul de tehnici, imagini, reclame, anturaje, prin prieteni sau chiar la ușa minții noastre, suntem atrași de cel rău în ispită. Dar noi trebuie prin Cuvânt să căutăm să descoperim clar cine este în spatele acestor voci ademenitoare.
14. Nu te lăsa lingușit, ci cunoaște-ți bine identitatea: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu” – prin credință noi suntem copii ai lui Dumnezeu, indiferent că suntem lăudați sau vorbiți de rău.
15. Nu folosi autoritatea divină pentru planul celui rău: „poruncește” – scopul nostru în slujire trebuie să fie mântuirea oamenilor, nu scoaterea noastră în evidență.
16. Minunea biruinței trebuie să facă parte din planul Domnului, nu după cum vrea cel rău: ” ca pietrele acestea să se facă pâini” – în viață, pentru a scăpa de anumite suferințe, necazuri, diavolul poate veni cu diferite izbăviri improvizate de el. Totuși acestea rămân legături cu cel rău, iar când dorim să facem lucrarea lui Dumnezeu ne dăm seama că nu reușim, că ceva ne trage înapoi.
17. Fii pregătit cu răspunsul înainte de a veni ispita, ca să nu te poticnești: „Drept răspuns” – fiecare încercare are o soluție de ieșire, de aceea în vreme de criză nu trebuie să ne necăjim pentru acea situație, ci să o primim ca pe o binecuvântare, privind dincolo de zidul negru la promisiunile lui Dumnezeu, care a spus că nu ne va lăsa cu niciun chip.
18. Există doar un singur răspuns corect, iar acesta îl găsim la Dumnezeu: „Isus i-a zis” – putem să folosim cele mai frumoase cuvinte, sau să dăruim cele mai mari cadouri; fără dragostea Lui, totul este goană după vânt.
19. Puterea stă în Cuvântul Domnului dat: „este scris” – e foarte important să cunoaștem şi să cercetăm Scripturile, căci acolo găsim răspunsul cu privire la viața aceasta şi la cea veșnică.
20. Viața noastră nu constă doar în ceea ce vedem cu ochii de carne, ci este suflet şi duh: ” Omul nu trăiește numai cu pâine” – mereu ne uităm în oglindă să vedem cum arată trupul nostru, dar oare de câte ori ne privim sufletul şi ne îngrijim de el? Gândirea din lumea aceasta tinde mereu spre partea fizică şi materială ca suport al vieții, dar există o lume invizibilă tot atât de reală ca şi cea fizică. De aceea, să privim viața noastră prin prisma Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece El este Cel care ne-o dă, și prin voia Lui trăim o anumită perioada pe pământ.
21. Biruința asupra încercărilor constă în puterea cuvintelor sfinte acceptate de noi în inimă: „ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” – Cuvântul lui Dumnezeu are aceeași putere ca şi atunci când a creat lumea, când a zis: “Să fie lumină!” Și așa a fost. De aceea, să nu ne temem, căci cu Domnul noi constituim majoritatea!
Domnul să ne dea biruință deplină în toate punctele de slujire!
Daniel Căuneac