Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieToate

CUM PUTEM SĂ FIM PLĂCUȚI DOMNULUI?

I.PROPOVĂDUIND EVANGHELIA
Noi Îi suntem plăcuți
Domnului, când propovăduim
Evanghelia. Când oamenii plini
de păcate ajung să-L cunoască
pe Domnul prin predicarea,
propovăduirea și trăirea noastră,
și vin la părtășia cu cei din Biserica
Sa, aceasta îi face plăcere
Domnului. Avem pasajul din 1
Corinteni 1:17-31.

Versetul 17: …, (Pavel spunea)
Hristos m-a trimis nu să botez, ci
să propovăduiesc Evanghelia: nu
cu înțelepciunea vorbirii, ca nu
cumva crucea lui Hristos să fie
făcută zadarnică.
CUM PUTEM SĂ FIM
PLĂCUȚI DOMNULUI?
II. CUM ESTE
PROPOVĂDUITĂ EVANGHELIA?
Prin tine și prin mine,
prin viața și trăirea noastră. În
fiecare din noi, Dumnezeu a pus
valoare, talanți și talente, care
trebuie folosite spre slava Lui. Nu
este nimeni care nu are nici un talant,
care să nu poată sluji în nicio
lucrare. Deci, dacă facem aceasta,
cum dorește El, adică nu cu o
înțelepciune lumească ci cu talantul
dat de El, cu înțelepciunea
duhovnicească, Îi suntem plăcuți
Lui. De aceea, folosește talantul:
care poate fi un dar de predicare
sau prorocie, o voce bună, o
inimă bună și darnică, un duh
de înțelepciune sau cârmuire, un
duh înfocat pentru rugăciune…
folosește-le pentru câștigarea
sufletelor pentru Hristos și vom fi
plăcuți Domnului.
1 Corinteni 1:18: Fiindcă propovăduirea
crucii este o nebunie
pentru cei ce sunt pe calea pierzării;
dar pentru noi, care suntem
pe calea mântuirii, este puterea lui
Dumnezeu.
III. PROPOVĂDUIREA CU
PUTERE
Chiar dacă propovăduirea
crucii este o nebunie pentru lume,
pentru noi, cei mântuiți, este
putere, putere care ne transformă
pe noi, și-i transformă pe cei din
jurul nostru. Noi, care înainte
trăiam conform lumii, după ce
Duhul Sfânt ne-a transformat,
omul nou arată în afară înnoirea
și îi influențează în bine pe cei din
jur, iar aceasta Îi place Domnului.
În Rom. 12:1-2 citim:
”Vă îndemn, dar, fraților, pentru
îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți
trupurile voastre ca o jertfă
vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu:
aceasta va fi din partea voastră
o slujbă duhovnicească. Să nu
vă potriviți (conformați, n. a)
chipului veacului acestuia, ci să
vă prefaceți (transformați, n. a),
prin înnoirea minții voastre, ca
să puteți deosebi bine voia lui
Dumnezeu: cea bună, plăcută și
desăvârșită.”
1 Corinteni 1:19. Căci este scris:
„Voi prăpădi înțelepciunea celor
înțelepți și voi nimici priceperea
celor pricepuți.”
20. Unde este înțeleptul? Unde
este cărturarul? Unde este vorbărețul
veacului acestuia? N-a
prostit Dumnezeu înțelepciunea
lumii acesteia?
21. Căci întrucât lumea, cu
înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe
Dumnezeu în înțelepciunea lui
Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu
cale să mântuiască pe credincioși
prin nebunia propovăduirii crucii.

IV. NOI PROPOVĂDUIM
PE HRISTOS CEL
RĂSTIGNIT
Indiferent cât de
înțelepți și de educați am putea
fi, lumea și noi, cu înțelepciunea
lumii, care este prostie înaintea
lui Dumnezeu, nu putem să-L
cunoaștem pe El, de aceea
trebuie să recunoaștem că am
fost și suntem păcătoși slabi, dar
iertați. Iar când noi recunoaștem
slăbiciunea noastră, El poate lucra
în noi cu puterea Lui, pentru
mântuirea lumii prin jertfa Sa,
cu care a plătit la cruce prețul tuturor
păcatelor omenirii, și ne-a
adus împăcare cu Tatăl. Când noi
suntem smeriți, atunci putem fi
folositori Lui, și aceasta Îi place
Domnului.
1 Corinteni 1:22. Iudeii, întradevăr,
cer minuni, și grecii caută
înțelepciune;
23. dar noi propovăduim pe
Hristos cel răstignit, care pentru
iudei este o pricină de poticnire,
și pentru Neamuri, o nebunie;
24. dar pentru cei chemați, fie
iudei, fie greci, este puterea și
înțelepciunea lui Dumnezeu.
25. Căci nebunia lui Dumnezeu
este mai înțeleaptă decât oamenii;
și slăbiciunea lui Dumnezeu
este mai tare decât oamenii.
V. CE FACEM, DECI, CA
SĂ FIM PLĂCUȚI DOMNULUI?
Noi, cei aleși, Îl propovăduim
pe Hristos cel răstignit
și înviat celor păcătoși, care au
nevoie disperată de ajutorul Lui,
cu puterea și înțelepciunea Lui,
indiferent de cât de neînvățați
suntem, de cât am fi de slabi,
sau de cât de batjocoriți de lume
suntem sau vom fi.
1 CORINTENI 1:26.
26. De pildă, fraților, uitați-vă la
voi care ați fost chemați: printre
voi nu sunt mulți înțelepți în
felul lumii, nici mulți puternici,
nici mulți de neam ales.
27. Dar Dumnezeu a ales lucrurile
nebune ale lumii, ca să
facă de rușine pe cele înțelepte.
Dumnezeu a ales lucrurile slabe
ale lumii, ca să facă de rușine pe
cele tari.
28. Și Dumnezeu a ales lucrurile
josnice ale lumii și lucrurile
disprețuite, ba încă lucrurile care
nu sunt, ca să nimicească pe cele
ce sunt;
29. pentru ca nimeni să nu se
laude înaintea lui Dumnezeu.
30. Și voi, prin El, sunteți în
Hristos Isus. El a fost făcut
de Dumnezeu pentru noi
înțelepciune, neprihănire, sfințire
și răscumpărare,
31. pentru ca, după cum este
scris: „Cine se laudă să se laude
în Domnul.”
Deci, dacă suntem
mădulare în
Trupul lui Hristos,
suntem în El, ne putem
lăuda doar cu
El, avem parte prin
El de înțelepciune,
neprihănire prin
credință și sfințire,
fiind răscumpărați și plăcuți Lui.

Mihai Borze