Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

TineretToate

CUM RUPI LANȚURILE ROBIEI?

Una din subiectele despre care se vorbește foarte puțin în bisericile noastre este dependența. Societatea este plină de mii și zeci de mii de persoane dependente de diferite lucruri și acest fenomen a intrat din ce în ce mai adânc și în mijlocul celor ce se numesc copii ai lui Dumnezeu

01 CE ESTE O DEPENDENȚĂ?
Se numește dependență sau adicție orice formă de gândire şi comportament care devine repetat şi este dificil sau imposibil de controlat.
02 CÂTE FELURI DE DEPENDENȚĂ EXISTĂ?
Clasificarea adicțiilor este foarte variată pentru că gama dependenților este foarte mare. Ea începe de la lucruri pe care le considerăm banale ca dependența de cafea, de energizante și continuă cu tulburări de mâncare, adicții de anumite substanțe ca tutun, alcool, droguri și ajunge la dependența de comportament ca pornografie, dependența de internet și de muncă.
Adicția tinde să fie un proces care începe în mod lent și treptat, ajunge să dețină din ce în ce mai multă putere și control asupra persoanei. Controlul exercitat de dependență poate fi atât biologic, fizic cât și psihologic.
03 EFECTELE ADICȚIEI
Efectele dependențelor sunt foarte variate și ele încep de la:
Vinovăție: Te simți vinovat pentru că faci anumite lucruri, s-ar putea să încalci legile țări sau să încalci legile lui Dumnezeu.
Continuă cu:
Distrugerea sănătății fizice și mentale. Nu numai că are un efect dăunător asupra persoanei, dar dependența afectează familiile celor aflați în probleme și pe toți cei care au de a face cu astfel de persoane.
Și se ajunge la:
Robie: Persoana dependentă nu se mai poate opri din practica sau obiceiul rău, chiar dacă este conștientă că îi dăunează personal și face rău celor din jur. Robia este atât de mare încât chiar dacă se abţine pe o anumită perioadă de timp foarte des se întâmplă să se întoarcă la comportamentul compulsiv.
04 CAUZELE ADICȚIEI
Societatea:
Influența anturajului și anumite influențe sociale. Tinerii trăiesc într-o lume foarte permisivă în care sunt chiar motivați să probeze tot felul de lucruri care până la urmă îi vor duce la robie.
Influența părinților:
Exemplu și obiceiurilor părinților îi vor face pe mulți copii să pășească pe urmele lor.
Standarde confuze:
Standardele confuze ale lumii de astăzi și idealurile nerealiste despre cum trebuie să arate, despre cum trebuie să fie, au adus multe tulburări de mâncare si comportament.
Fuga de realitate:
Societatea competitivă a lumii de astăzi a făcut ca foarte mulți tineri să nu poată face față cerințelor din ce în ce mai ridicate și ei încearcă să fugă de această realitate și își găsesc satisfacție în droguri, în internet, etc.
04 CE SPUNE SCRIPTURA CU PRIVIRE LA
ADICȚII
Cu toate că nu toate adicțiile sunt numite în
Scriptură pe nume totuși sunt niște principii generale ale
Scripturii referitoare la dependență:
Să nu fii stăpânit de nimic: 1 Corinteni 6:12
„Toate lucrurile îmi sunt îngăduite dar nu toate sunt de
folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite dar nimic nu trebuie
să pună stăpânire pe mine.” Apostolul Pavel se referă
în special la mâncare și la sexualitate pe care nu le consideră
rele în sine dar pot fi folosite abuziv. Pe aceasta Pavel
critică pe toți cei care sunt imorali, bețivi, lacomi ca fiind
niște oameni care au scăpat de sub control.
Templul Duhului Sfânt: 1 Corinteni 6:19 „Nu
știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuiește
în voi și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și
că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un
preț. Proslăviți, dar, pe Dumnezeu în trupul și duhul vostru
care sunt a lui Dumnezeu”. Pavel precizează că trupul
nostru a fost creat de Dumnezeu și că trupul îi aparține lui
Dumnezeu și datoria noastră este să păstrăm acest trup
sănătos și în curățenie. Asta exclude orice dependență
chiar și cele care par nevinovate.
Fiți plini de Duh: Efeseni 5:18 „Nu vă îmbătați
de vin aceasta este destrăbălarea. Dimpotrivă, fiți plini de
Duh.” Plinătatea lui Dumnezeu este în contradicție cu orice
dependență și superioară oricărei încercări de a obține
fericirea prin alte mijloace.
ȘI DE AICI AJUNGEM LA: CUM RUPI
LANȚURILE ROBIEI?

Umple-te de Dumnezeu: Noi toți avem în noi
o dorință pusă de Dumnezeu și o căutare după
fericire, după împlinire, după satisfacție. Dar
această dorință doar Dumnezeu o împlinește și
o poate împlini în așa fel să ne aducă binecuvântare
fizică și spirituală. Acolo unde este adicție,
acolo unde e dependență înseamnă că nu există
Dumnezeu. Singurul mod de a ieși din această
robie e să-ți umpli inima, mintea și sufletul cu
Dumnezeu.
Crucea: Matei 11:28 „Veniți la mine toți cei
trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă.”
Vino la Hristos, recunoașteți starea, recunoașteți
robia, cere iertare, cere eliberare și El promite. 1
Ioan 1:9 „Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să
ne curețe de orice nelegiuire.”
Cere ajutor: Cere ajutor spiritual, cere ajutor de
specialitate. Nu te angaja în această luptă singur,
lasă-te ajutat, lasă-te sprijinit, lasă-te îndrumat.
Să nu îți pară greu, să ți se spună ce trebuie făcut
și cum trebuie făcut și ce trebuie să faci.
Practică stăpânirea de sine: Proverbe 16:32
„Cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult
decât cine cucerește cetăți.” Prin jerfa lui Hristos
de pe Cruce am fost eliberați de orice robie și
avem puterea și tăria în Hristos de a trăi liberi,
nerobiți. Dar această trăire liberă trebuie practicată
prin autocontrol și prin autodisciplină.
FILIPENI 4:13 „POT TOTUL
ÎN HRISTOS CARE MĂ
ÎNTĂREȘTE.”

DOMNUL SĂ NE DEA PUTERE ȘI TĂRIE SĂ TRĂIM O VIAȚĂ
SFÂNTĂ DUPĂ VOIA LUI!

Daniel Lucuța