Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Recenzie de carte

CUM SĂ ÎȚI ÎMPĂRTAȘEȘTI CREDINȚA

Cartea aceasta a fost tipărită prima oară în 2016 de Succeed Publishing Medgidia, fiind tradusă sub coordonarea APME (Agenția Penticostală de Misiune Externă).
Autorul cărții este Dr. Thomas (probabil un pseudonim, deoarece autorul nu dorește să-și dezvăluie adevărata identitate din pricina riscului de a fi identificat de unii musulmani radicali, care ar putea să-i facă rău). El are o experiență misionară de aproape 50 de ani, fiind evanghelist, plantator de biserici, mentor și profesor universitar, predând la institute din întreaga lume. A călătorit, predicat și predat în zeci de națiuni ale lumii. Este autorul mai multor cărți despre evanghelizare, ucenicizare, trezire spirituală și despre diferite subiecte biblice, precum cele șapte biserici ale cărții Apocalipsa.
CARTEA ARE 15 CAPITOLE ȘI ESTE ÎMPĂRȚITĂ ÎN PATRU PĂRȚI ASTFEL:

Partea întâi, formată din capitolele 1-2, pune bazele religiei islamice legate de Mahomed – fondatorul religiei și al Coranul, Cartea sfântă a musulmanilor;

Partea a doua descrie credințele lor: cap.3 – stâlpii credinței islamice; cap. 4 – șase credințe de bază; cap. 5 – Dumnezeu – Allah; cap. 6 – Isus – Ișa; cap. 7 – păcat și mântuire; cap.8 – viața de dincolo;

Partea a treia este capitolul 9 și se referă la pietrele de poticnire;

Partea a patra descrie cum să îți împărtășești credința: cap. 10 – două chei; cap.11 – sfaturi practice, cap. 12 – om al păcii, cap.13 – arată dragostea lui Dumnezeu într-un mod practic, cap. 14 – abordarea lui Isus și cap. 15 – împărtășind Evanghelia.

În încheiere se vorbește despre “Vestea bună a lui Isus“ și „Șase versete care explică Evanghelia“.
Mai jos menționez câteva lucruri și informații importante ce reies din carte:

Fondatorul islamului a fost Mahomed, care s-a născut la circa 570 de ani după nașterea lui Isus și a murit în anul 632 e.n.;

Mahomed a început să predice la Mecca. Mesajele sale făceau apel la oameni, ca ei să se închine singurului dumnezeu adevărat, Allah. El le cerea să renunțe la idolii lor și să-l recunoască pe el ca profet;

Pe 16 iulie 622 Mahomed fuge de la Mecca la Medina,

unde ajunge pe 24 septembrie 622, fiind bine primit în regiune, deoarece acolo exista o puternică tradiție de monoteism iudaic;

De câteva ori în întregul Coran, Allah face excepții pentru Mahomed de la legile date anterior;

Pe urmă, evreii l-au respins și ridiculizat, fapt pentru care el a schimbat Coranul să afirme că musulmanii nu mai trebuie să se roage cu fața spre Ierusalim ci spre Kaaba / Mecca (sura 2:142 și sura 2:125, sura fiind numele pentru capitol din Coran);

Coranul este temelia credinței islamice și înseamnă recitare. Musulmanii cred că îngerul Gabriel i-a transmis Coranul lui Mahomed, pe o perioadă de 23 de ani (cf. sura 25:32; 17:106), și are 114 capitole (sure), împărțite în versete (ayat), iar fiecare sură începe cu bismillah (“În numele lui Allah, Cel Milostiv, Îndurător”);

Musulmanii consideră Coranul ca fiind veșnic, iar legea Sharia este cheia înțelegerii islamului, care trebuie impusă tuturor națiunilor pământului;

Coranul are mai multe sure care conțin mesaje împotriva evreilor (antisemite) cum ar fi: sura 2:87 (”sunt aroganți”), 5:13
(”Allah i-a blestemat”), 2:96 (”sunt cei mai lacomi oameni de pe pământ”);

Sura 9 reprezintă un îndemn la război împotriva evreilor și a creștinilor, iar versetul 5 este numit “versetul sabiei”;

Mărturia și cuvântul unei femei valorează jumătate din cele ale unui bărbat (sura 2:282);

Femeile trebuie bătute dacă nu ascultă de soții lor (sura 4:34);

Există unele contradicții și greșeli în Coran: exemplu: sura 19:27-28 o numește pe Maria, mama lui Isus ca fiind sora lui Aaron, fratele lui Moise;
STÂLPII CREDINȚEI ISLAMICE SUNT:
01
declarația de credință (shahada) – “Nu este alt Dumnezeu decât Allah și Mahomed este trimisul lui Dumnezeu”, care trebuie rostită la fiecare rugăciune;
02
rugăciunea (salat) – care trebuie făcută obligatoriu de cinci ori pe zi, în urma chemării la rugăciune (Adan) care spune:
„Dumnezeu este mare (de 4x)
Mărturisesc că nu e nimeni vrednic de închinare decât Dumnezeu (de 2x) Mărturisesc că Mahomed este trimisul lui Dumnezeu (de 2x)
Veniți la rugăciune! (de 2x)
Veniți la izbândă! (de 2x)
Dumnezeu este mare (de 2x)
Nu este nimeni vrednic de închinare decât Allah”;
03
milostenia (zakat) care înseamnă 2.5% din venit care trebuie dată ca act caritabil;
04
postul (sawn în luna Ramadan) care presupune abstinența de la: hrană, băutură (adică apă, că musulmanii nu au voie să bea alcool) și relații intime, de la răsăritul soarelui până la apusul lui și
05
pelerinajul la Mecca (hajj) – acesta presupune că fiecare musulman, care este apt fizic și financiar, trebuie să facă un pelerinaj măcar odată în viață la Mecca.
Pe lângă acești cinci stâlpi, mai trebuie menționate și legea Sharia și războiul sfânt (Jihadul).
Musulmanii au șase credințe de bază: cred într-un singur Dumnezeu – Allah; cred în îngeri; cred în 124000 de profeți, dar Coranul menționează doar 25, printre care sunt și Adam, Avraam, Moise și Isus; cred că Vechiul și Noul Testament au fost cărți sfinte; cred în predestinare și în ziua judecății.
Musulmanii cred că Isus este fiul Mariei (sura 4:171), că s-a născut din fecioară (sura 3:47), că este Mesia (sura 3:45), că este doar un profet (sura 19:30), că este Cuvântul lui Dumnezeu (sura 4:171), că a făcut minuni (sura 3:49 și 5:100), că nu a fost fiul lui Dumnezeu și nu este Dumnezeu (sura 25:2), că Isus nu a fost răstignit, nici nu a înviat din morți (sura 4:157), Isus nu mântuiește de păcat (sura 39:7), dar că Isus va reveni a doua oară (sura 43:61).
Pentru musulmani există viața de dincolo (sura 3:185), există înviere și judecată (sura 75 este numită sura învierii), cred în paradis/rai ca un loc senzual cu femei și fecioare, precum și alte bogății (lumești) ca: perne, covoare, aur și bijuterii (surele 22:23, 43, 44, 55, 56, 76), dar cred și în iad.
Pietrele de poticnire cele mai frecvente care apar în discuțiile cu musulmanii sunt legate de: cine este Mahomed, ce este Biblia, Trinitatea și Dumnezeirea lui Isus precum și moartea Sa.
În mărturisirea noastră făcută musulmanilor ne putem și trebuie să ne folosim de două chei importante: puterea, lucrarea și manifestările Duhului Sfânt pe de o parte și Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu.
Începând cu capitolul 11 se prezintă multe sfaturi practice de abordare cu înțelepciune, bunătate și sensibilitate a musulmanilor.
Recomand această carte tuturor românilor din diaspora care au contacte cu musulmani, fie că au vecini sau colegi de școală sau de lucru musulmani, fie că doresc să se implice în a-i ajuta pe aceștia să se integreze în societatea vestică, dar să aibă parte de o integrare sănătoasă, după principiile biblice, și nu doar o integrare socială sau economică.
Dumnezeu să-i binecuvânteze pe musulmani cu o înțelegere corectă a Bibliei și a dragostei lui Isus care s-a jertfit pentru fiecare om, iar pe noi, să ne ajute să fim martori credincioși ai Lui.
Mihai Borze