DACĂ AM UITAT…

Dacă am uitat… să-ți mulțumesc
Divinitate, pentru cortul meu simplu,
Unde povestim noi doi… în pace,
Lăsat-ai binecuvântări nenumărate.
Te rog primește mulțumirile mele:
Trecute, prezente și viitoare.
Dacă am uitat… să-ți mulțumesc
Divinitate, pentru copii mei, spre bucuria
Mea ei sunt ai tăi, pentru nepoțelele mele
Frumoase și prețioase ca lumina.
Te rog primește mulțumirile mele,
Trecute, prezente și viitoare.
Dacă am uitat… să-ți mulțumesc
Divinitate, pentru patria mamă România,
Cea frumoasă, tăvălită-n mocirlă…
Cu ghiare de fier împletite, ferecate
De forțe… malefice nenumărate.
******* Noi iubim România!
Te rog ferbinte s-o eliberezi, toarnă
Din Sângele Tău Divin peste ea,
Sfințește-o, să fie… Doamne Patria Ta!
Dacă am uitat…să-ți mulțumesc
Divinitate, pentru patria noastră adoptivă
Austria, aici trăim, muncim, învățăm…
Pășim în pace pe calea Ta.
******* Noi iubim Austria!
Te rog să-o așezi pe dreaptă calea TA,
Revarsă-ți Sângele Divin, peste naționalitățile
Din ea, fă-o să fie… Doamne Patria Ta!
Dacă am uitat…să-ți mulțumesc Divinitate,
pentru Biserica Creștină freamăt al Iubirii…
suflete nenumărate, mântuite, eliberate.
O, Divinitate! te rog primește versul meu…
La închinare, buchet al mulțumirilor noastre,
Trecute, prezente și viitoare.
Dacă am uitat… să-ți mulțumesc Divinitate,
pentru minunata ”Planeta Albastră”, superbă
creația Ta, a cuprins-o declinul – disperării…
******* Noi iubim Planeta Albastră !
Te implorăm – aruncă-i colacul salvării – Da,
Incomensurabilă Jerfa Ta. Zidește-ți Templul,
Vie Biserica TA, fiecare OM, să facă parte din Ea.
******* Binecuvântată fie-n veci Împărăția Ta !!!

Sifora Sava