Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Misiune

DARURI PENTRU TINERII DIN SATU-MARE

Să aveţi o purtare bună printre neamuri, pentru ca […] văzând faptele voastre bune, să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.
1 Petru 2:12

Biserica este lucrarea lui Dumnezeu și fiecare acțiune de-a noastră în interiorul Bisericii, cât și în exteriorul ei, nu este nimic altceva decât supunerea noastră la lucrarea pe care El o face. Fiecare lucrare umană este o lucrare a lui Dumnezeu și astfel a fost gândită și lucrarea de ajutorare făcută de grupul de tineri al Bisericii Bethlehem, Graz.
Mâna Domnului a fost cea care a vegheat asupra ei; astfel de la voință s-a ajuns la faptă. Din ceea ce noi înșine am primit, s-a dat mai departe, pentru ca și alții să se poată bucura de darul primit. Strângerea noastră și darurile pregătite au avut ca țintă de data aceasta un număr de adolescenți, tineri și tinere din trei case de tip familial din Satu Mare, România. Darurile acestea, deși la prima vedere materiale, au dus cu sine și vestea bună a nașterii Domnului nostru, Isus Hristos; a îndurării Sale.
Prin aceasta, nădejdea noastră pentru cei pe care noi i-am întâlnit și care și pentru noi sunt motiv de apropiere de Domnul – căci harul de a le putea sluji nu ne-a fost dat prin merit – este ca această întâlnire să le fie pricină de bucurie și laudă în momentul cercetării lor. Căci chiar astfel, Cuvântul întrupat s-a apropiat și de ei.
Denisa Bura