DE CE ESTE NECESARĂ UNITATEA ÎN BISERICĂ?

Cum putem avea unitate în Biserica Domnului? Filipeni 2:1-2. Există o întrebare care lovește mult în adunările noastre: De ce nu este unitate în Biserică?
Lupta aceasta are o barieră foarte sensibilă deoarece ea are de-a face cu sentimentele noastre, cu conștiința noastră, cu faptele noastre. Dumnezeu a hotărât lucrarea în Biserică pentru vindecare. Un exemplu foarte motivator pentru unitate este: la un Institut de cercetare din Texas au vrut să știe dacă roua iese din pământ sau vine din cer? După anumite cercetări au constatat că nu vine nici din cer și nu iese nici din pământ. Ea (roua) se formează atunci când toate elementele care o compun sunt prezente tot timpul în atmosferă, dar ea nu se realizează până când toate elementele sunt prielnice unele altora și în acel moment deodată apare roua. Spiritual este la fel, când unitatea se realizează în Biserică, deodată se manifestă Duhul Sfânt pentru că prezența Domnului este acolo unde se realizează unitatea (Matei 18:19-20).
Expresia „deodată” o găsim în Scriptură în Fapte 2. Această manifestare „deodată” a Duhului Sfânt are loc la fel tot atunci când unitatea în Biserică se realizează. Un alt motiv pentru care unitatea este importantă în Biserică este bucuria, 1 Ioan 1:1-6. Bucuria se simte în Biserică atunci când este unitate, bucuria se vede, se percepe ca o realitate. Adevărat când Ioan face afirmația „ce am pipăit cu mâinile noastre“. Biserica poate să facă astfel încât să se simtă Adevărul când în Biserică este unitate, pentru că atunci când noi formăm Trupul lui Hristos oamenii pot să vadă, să audă și să simtă, aceasta este de fapt rodul unității.
Ioan spune „noi avem bucurie și vrem ca și voi să aveți bucurie“ și asta se realizează tot prin unitate. Poate cineva să spună: cum putem ști dacă avem unitate în Biserica noastră?
1 Ioan:1:7 ne învață lucrul acesta prin exemplul umblării, aceasta înseamnă că umblarea noastră dovedește de fapt trăirea noastră cu Dumnezeu. Tot unitatea iese în evidență, pentru că a umbla în Lumina care este Hristos este de fapt unitatea Bisericii care este Trupul lui Hristos, lucru care trebuie să se vadă în faptele unității. Coloseni 3:1-2 ne spune ce face unitatea, unitatea în adunare are ca scop mijlocirea. Mijlocirea are o țintă care încununează lucrarea și se numește unitate.
Concluzie: Nevoia unității în adunarea Domnului aduce biruință înaintea lui Dumnezeu. Biserica este biruitoare în vindecare, eliberare, mântuirea oamenilor și unitatea apropie Biserica de Mântuitorul ei. Scopul unității este manifestarea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul adunării.
Daniel Hozan