Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

DE CE SCADE CREDINȚA DE LA O GENERAȚIE LA ALTA?

Hristos zice, pe drept, cu cât ne apropiem mai mult de sfârșitul lumii cu atât mai puțină credință va fi în lume. El se întreabă dacă, în momentul când va veni, va mai găsi credință și spune că în vremurile de pe urmă dragostea celor mai mulți se va răci.
I. Care sunt motivele pentru care credința adevărată și încrederea în Dumnezeu scad în lume de la o generație la alta?
1. Nu îl mai vedem pe Dumnezeu ca fiind creatorul și susținătorul Universului
Toți oamenii mari a lui Dumnezeu au un sentiment foarte puternic al admirației față de un Dumnezeu ce a creat Universul și e Stăpân peste creația Sa. Biblia merge mai încolo și Îl prezintă pe Dumnezeu nu numai creând universul dar și susținându-l prin îngrijire zilnică și personală. Acum știința pe nedrept numită astfel ne prezintă un Univers ce a apărut de la sine și care există prin sine însuși. Într-o astfel de explicare a lumii nu mai este nevoie de Dumnezeu. Ba mai mult în societatea de astăzi bazată pe viața la oraș, noi fiind foarte ocupați nu mai avem timp să admirăm cerul și ne lipsește admirația psalmistului „cerurile spun Slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui.” (Ps. 19:1)
2. Al doilea mare motiv pentru care scade credința este că nu mai avem nevoie de Dumnezeu nu mai avem dependență de El
În societatea veacului trecut un țăran se ruga zilnic lui Dumnezeu să dea ploaie și să nu vină secetă pentru că altfel ar fi rămas fără pâine pe masă. Astăzi într-o societate tehnologică chiar dacă nu vine ploaie chiar dacă vine seceta avem mâncare și nu mai avem nevoia de a ne ruga și de a striga către Dumnezeu. Nu ne mai rugăm pentru sănătate pentru că avem spitale și avem doctori. Ba mai mult am făcut pentru absolut toate lucrurile asigurări și considerând că ne descurcăm fără Dumnezeu bunăstarea și confortul creează un sentiment al independenței față de Dumnezeu și ne dă o falsă siguranță că ne putem descurca fără Dumnezeu. Când ne lovește o nenorocire, o boală abia atunci strigăm disperați după Dumnezeu și suntem nemulțumiți de faptul cum de ne-a lăsat să intrăm în o astfel de situație.
3. Al treilea mare motiv al depărtării de Dumnezeu este neînțelegerea caracterului Lui
Psalmistul Asaf în Psalmul 73 se uită la cei răi și vede că le merge bine și reușesc în viață și fără să vrea, întreabă de ce să se lupte el să asculte de Dumnezeu că el nu o duce așa bine. Exact aceeași problemă o avem și noi, având de a face cu un Dumnezeu plin de milă ce își revarsă dragostea și îndurarea peste toți, buni și răi, nu suntem foarte convinși că slujirea și ascultarea de Dumnezeu ne este răsplătită. Asaf își revine în fire și își dă seama cât de greșit a judecat atunci când privește lucrurile din perspectiva veșniciei, pe cei răi sunt numiți în tot timpul că sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic. Noi nu ajungem la nivelul lui de a vedea lucrurile din perspectiva veșniciei ci rămânem numai la punctul că slujirea și ascultarea de Dumnezeu nu prea merită.
4. Al patrulea motiv al scăderii credinței este planul diavolului prezentat în Apocalipsă cu mii de ani în urmă.
Cel rău se luptă să producă o răzvrătire generală a omenirii contra lui Dumnezeu și să prezinte Stăpânului un Pământ care nu îl vrea. Vrăjmașul lui Dumnezeu se va lupta ca toți locuitorii pământului să se închine lui iar pe cei care vor refuza pur și simplu îi va omorî.
Un lucru foarte interesant este că scăderea credinței în Dumnezeu este urmată de creșterea credinței în tot felul de lucruri care nu au de a face cu Dumnezeu. Când oamenii nu mai cred în Dumnezeu nu este adevărat că ei nu cred nimic ci ei cred în toate lucrurile: crește credința în superstiții, în vrăjitorii în idolatrie și ocultism. Cu adevărat omul când nu se închină lui Dumnezeu începe să danseze în jurul vițelului de aur. Acest lucru se observă în vremurile de astăzi.
II. Care sunt consecințele scăderii credinței?
Scăderea credinței nu este fără urmări:
1. O societate în care lipsește credința în Dumnezeu este o societate foarte rea. Oamenii nu mai au frică, fac tot felul de lucruri rele și violența, minciuna, lăcomia, furtul ajung la ordinea zilei. Exact acest lucru caracterizează societatea de astăzi, o societate fără Dumnezeu este o societate în care familia nu mai are valoare, copiii sunt considerați o povară iar dreptatea, corectitudinea nu sunt considerate că aduc folos. Exact aceste lucruri sunt oglinda vremurilor de astăzi. Cu adevărat o societate fără Dumnezeu este iadul pe pământ.
2. Hristos se consideră pe Sine Calea, Adevărul și Viața. Când lipsește credința în Dumnezeu lipsește discernământul și este foarte greu de aflat care este adevărul. Suntem foarte ușor de manipulat și suntem foarte pregătiți pentru a accepta închinarea la o persoană ca Anticrist. Este foarte interesant faptul că în ciuda dezvoltării noastre tehnologice , cu toate informațiile noastre foarte vaste, internetul, cu atât e mai greu să aflăm adevărul, cu atât este mai greu să aflăm informații pe care să te poți baza, cu atât este mai greu să aflăm stâlpi în care să ai încredere. „Acolo unde nu este Dumnezeu, nu este nimic.“
3. O societate fără Dumnezeu se îndreaptă spre pedeapsă. Numai că Dumnezeu ne pedepsește dar ne pedepsim și noi pe noi înșine, ne facem rău unul altuia, facem rău pământului pe care stăm și toate lucrurile astea duc la nenorocire.
III. Ce este de făcut?
1. Să te doară când vezi că societatea se desparte de Dumnezeu. În Ezechiel 9 este prezentată o vedenie cu Dumnezeu care trimite să pedepsească Israelul. Feriți sunt toți aceia „care suspină și gem din pricina tuturor urâciunilor care săvârșesc acolo.“ Ezechiel 9:4
2. În Ieremia 5 Dumnezeu caută un om care să înfăptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr și promite că va ierta Ierusalimul. Într-o societate ce se îndepărtează de Dumnezeu noi să ne ținem de valorile lui Dumnezeu chiar dacă sunt disprețuite.
3. Încă se caută lucrători care să propovăduiască evanghelia lui Dumnezeu până la marginile pământului, care să răspândească valorile lui Dumnezeu și care să depună mărturie a credinței lor în Dumnezeu.
Când scade credința în Dumnezeu atunci e mai mare nevoie de oameni care să dovedească lumii că ei cred în Dumnezeu până la moarte.

Daniel Lucuța