Decizii înțelepte


Trăim în această lume a ofertelor, a tentațiilor și a ispitelor de tot felul și modul în care răspundem la aceasta ne
marchează viața încă din tinerețe, fie în bine, fie în rău. Unul din exemplele Bibliei îl avem în viața tinerilor din Babilon în vremea împăratului Nebucadnețar, și anume tânărul Daniel și prietenii lui. Deciziile luate de Daniel și de prietenii lui au fost următoarele:

1. Să-și păstreze curăția (Daniel 1:8).

Oferta împăratului asigura bucate de la masa lui și vinul pe care-l bea el, dar pentru tinerii aceștia însemna o întinare a conștiinței, așa că au decis să nu se spurce cu acele bucate și au cerut o dietă diferită care constă doar în legume și apă. Testul de zece zile l-au trecut cu bine și Dumnezeu i-a binecuvântat și înzestrat cu știință, pricepere și cu daruri spirituale (Daniel 1:17).

Curăția este o perlă de mare valoare înaintea Domnului, de aceea să învățăm din deciziile oamenilor sfinți care în diferite circumstanțe din viață au ales să trăiască pentru Dumnezeu. Aici se încadrează și cazul lui Iosif în casa lui Potifar, care decide să-și păstreze curăția trupească fugind de păcat. (Gen. 39: 7-20). Ca urmare a acestui fapt, a trecut prin închisoare, dar Dumnezeu a fost cu el, confirmând că păstrarea curăției e de mare cinste în ochii Domnului.

Curăția conștiinței în relația cu semenii și mai ales cu frații de credință este scoasă în evidență prin exemplul lui Samuel. Deja ajuns la bătrânețe, el se supune totuși unei verificări din partea celor slujiți de el și mărturia generației de oameni contemporani cu el a fost o mărturie ireproșabilă cu privire la viață și trăirea lui printre ei (1. Samuel 12:1-5). Aceste exemple și altele asemenea lor ne arată că se poate trăi curat într-o lume murdară, că poți fi altfel decât ceilalți. Chemarea făcută de Pavel pentru Timotei „nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea; ci fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție” 1. Timotei 4:12, răsună și azi oricui.
Tinerii din Babilon nu și-au păstrat doar curăția, ci au trecut și următorul test, din nou printr-o decizie înțeleaptă (Daniel 3:16-18).

2. Au decis să îi acorde închinare doar adevăratului Dumnezeu.

În fața unei majorități covârșitoare de închinători la chipul de aur înălțat, în fața împăratului furios și în fața cuptorului încălzit de șapte ori, mai mult decât de obicei, ei rămân fermi în decizia lor, se încred în Dumnezeu, asumându-și toate consecințele, dar Dumnezeu nu rămâne dator ci intervine onorându-le credința.

Închinarea doar înaintea lui Dumnezeu demonstrează loialitate față de El și poate declanșa ură și oponență din partea oamenilor, dar în același timp ai de partea ta pe Dumnezeul dumnezeilor care nu te părăsește și care nu se lasă să fie batjocorit.
Domnul Isus arată în Ioan 4:22 că adevărata închinare are la bază cunoașterea. Când îl cunoști pe Dumnezeu ca Tată, Îi aduci închinarea ta cu credință și umilință, adorându-L.

Astăzi mulți se închină din păcate sinelui lor, alții se închină avuțiilor, alții se închină scopurilor personale dar noi am decis să acordăm închinare doar pentru Dumnezeu (Apoc. 22: 8-9).
Decizia lor de a rămâne loiali lui Dumnezeu a declanșat o trezire spirituală în Babilon și cel puțin pentru o perioadă împăratul și supușii lui au fost marcați și au luat hotărâri înțelepte la nivel de împărăție (Daniel 3:28-29).

3. El păstrează relația cu Dumnezeu mai presus de oricare relație.

În al treilea rând, Daniel, unul din tinerii aduși din Iuda care a ajuns dregător sub domnia lui Nebucadnețar și apoi sub domnia lui Dariu, trece cu bine testul relației: El păstrează relația cu Dumnezeu mai presus de orice relație (Daniel 6:10). Se înțelegea bine cu Dariu, era apreciat și respectat, iar în relația cu ceilalți dregători el era curat la suflet, și cinstit în treburile împărăției (v.4). Dar atunci când a trebuit să aleagă între porunca dată și Dumnezeul căruia se ruga de trei ori pe zi, el a ales fără șovăire relația cu Dumnezeu. Sunt multe relații bune care trebuie întreținute în viață, dar nici o relație nu se compară cu aceasta: Relația ta cu Dumnezeul tău.

Pe vremea lui Ilie, prorocul Domnului, relația poporului cu Dumnezeu era ruptă, dar Ilie și-a păstrat relația cu Dumnezeu și aceasta s-a văzut prin manifestarea puterii lui Dumnezeu în lucrarea lui. Relația unui singur om cu Dumnezeu poate deci restaura relația unei națiuni întregi cu Divinitatea precum în cazul de față (1. Împ. 18:21,30).

Dragi tineri care slujiți Domnului în vremurile acestea, să căutați să cultivați curăția în orice domeniu al vieții voastre. Dezvoltați închinarea înaintea Domnului și să nu vă lăsați abătuți de la ea, iar relația cu Tatăl să o păstrați mai presus de orice relație.
Dumnezeu să vă ajute, ca atunci când veți fi testați la oricare din aceste nivele să primiți nota maximă și nu uitați: DECIDEȚI CU ÎNȚELEPCIUNE!

Adorian Don