Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

TineretToate

Defăimare

În Matei 18:10 Isus spune: ,,Feriți-vă să nu defăimați nici
măcar pe unul din acești micuți; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui
Meu, care este în ceruri.”

Ce înseamnă defăimare?

Semnificația acestui cuvânt este “a batjocori sau a descon- sidera pe alții”. Și din ce cauză, noi
creștinii, nu avem voie să defăimăm pe oameni? În 1 Petru 1:22 ni se spune: „Deci, ca unii care
prin ascultarea de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați
neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima.”
Isus a iubit pe toată lumea și nu a defăimat pe nimeni, căci dragostea neprefăcută se arată prin
fapte vrednice, deci dacă ne iubim unii pe alții trebuie să și arătăm acest lucru.
Ești tu plin de dragoste pentru frații și surorile Tale? Dacă da, arată-le! Roagă-te sau postește
pentru ei când trec printr-o peri- oadă grea din viață, oferă-le un cuvânt mângâietor sau o vorbă
bună.

Ce trebuie făcut dacă ai defăimat o persoană?

Roagă-te lui Dumnezeu și mărturisește-ți păcatul, cum spune și psalmistul David în Psalmul 32:3-4:
„Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noap- te mâna Ta
apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii.”
David și-a mărturisit păcatul și Dumnezeu l-a iertat, versetul
5: „Atunci Ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără- delegea. Am zis: «Îmi voi
mărturisi Domnului fărădelegile!» Și tu ai iertat vina păcatului meu.”

Ești și tu gata să îți mărturisești păcatul, să ai un cuget curat și să poți iubi cu toată inima
ta? Atunci postește, roagă-te lui Dum- nezeu și mărturisește-ți păcatul!

Domnul să te binecuvânteze, și să te ajute să iubești pe frații și surorile tale cu o dragoste
neprefăcută!

 

Sarah Cerep